Rady naukowe dyscyplin

 

Trwają wybory członków 22 rad naukowych dyscyplin na UW. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej mają się one zakończyć do 31 października. Ponieważ rady to zupełnie nowe organy uniwersyteckie, zachęcamy do zapoznania się z tekstem na temat rad (ich kompetencji, liczebności oraz sposobu wyłaniania) przygotowanym przez Zespół rektorski UW: https://www.uw.edu.pl/rady-naukowe-dyscyplin-kompetencje-liczebnosc-sposob-wylaniania.

 

Biuro Prasowe UW

zaproszenie na uroczystą inaugurację roku akademickiego w IAUW

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/2020 w Instytucie Archeologii UW, która odbędzie się 3 października o godz. 10.00 w sali 2.10. Z okazji stulecia archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, w uroczystości będzie uczestniczył JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Marcin Pałys.
z poważaniem
Dyrekcja Instytutu Archeologii UW

Zmarł Profesor Tadeusz Sarnowski

Prof. Tadeusz Sarnowski (1945 – 2019)

Zmarł Profesor Tadeusz Sarnowski. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 14 sierpnia 2019 (środa) o godzinie 14 Mszą Świętą w kościele św. Ignacego Loyoli na Wólce Węglowej (ul. Kazimierza Wóycickiego 14 A). Po mszy nastąpi wyprowadzenie na cmentarz miejscowy (Cmentarz Północny).

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że 7 sierpnia 2019 r. odszedł do wieczności prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski, archeolog, historyk i epigrafik, kierownik Zakładu Prowincji Rzymskich i emerytowany profesor Instytutu Archeologii, Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Był jednym z najwybitniejszych badaczy prowincji rzymskich, w szczególności obszaru dolnego Dunaju oraz północnego wybrzeża Morza Czarnego w kontekście obecności armii rzymskiej. Czytaj dalej Zmarł Profesor Tadeusz Sarnowski

Rada Naukowa Dyscypliny – metodologia przygotowania danych w tabeli

Do przygotowania tabeli została podana przez Prorektora Macieja Duszczyka „Metodologia przygotowania danych..”

 1. Dane bibliometryczne podane są na podstawie bazy Scopus oraz SciVal
 2. Dane bibliometryczne podane są dla osób, dla których w bazie podana była afiliacja do Uniwersytetu Warszawskiego umożliwiająca poprawną identyfikację takiej osoby
 3. Dane zostały podane zgodnie z nazwiskami pracowników, które są obecne w bazie Scopus. Może zatem istnieć problem niepełnych lub nawet źle zweryfikowanych danych w przypadku osób, które zmieniały nazwisko, ale nie zostało to odnotowane w bazie danych. Podobnie może być w sytuacji występowania osób, dla których podano afiliację Uniwersytet Warszawski, ale posiadają identyczne imię i nazwisko.
 4. Granty zostały wskazane na podstawie danych BOB, BMKP oraz BWR. Zostały one zweryfikowane na podstawie danych POL-on. Mogła jednak mieć miejsce sytuacja, w której niektóre typy grantów zostały pominięte. Szczególnie w ramach programów NCBiR oraz FNP. Wynika to z niesystematycznego uzupełniania przez jednostki danych w systemie POL-on.
 5. W przypadku kryterium 10 może istnieć sytuacja, w której pominięto niektóre programy współpracy międzynarodowej. Prośba o ich dopisanie, o ile został wskazany konkretny promotor opiekujący się doktorantem.
 6. Dane dotyczące kryterium 1 obejmują okres 1 stycznia 2014 – 27 lipca 2019.
 7. H-indeks (kryterium 1a) dotyczy całego okresu tj., od 1984, czyli od czasu kiedy Scopus zbiera dane, h-indeks w odróżnieniu od pozostałych danych został obliczony bezpośrednio z bazy Scopus nie SciVal
 8. Przy niektórych nazwiskach została wpisana cyfra „0”. Oznacza to, że autor opublikował prace we wcześniejszych latach (przed 2014 rokie), a zostały one zacytowane w latach 1 stycznia 2014-27 lipca 2019. Zatem autorzy ci mają przynajmniej jedną publikację w Sopcus, ale poza okresem 2014-2019
 9. Osoby bez żadnego wpisu, to autorzy którzy nie mają żadnych publikacji w bazie Scopus. Nie występują w tej bazie.
 10. Publikacje w conference proceedings dla informatyki- publikacje A* CORE według danych bazy Scopus, wszystkie typy publikacji z wyłączeniem erraty i „Note”.
 11. W niektórych przypadkach osoby zostały zaznaczone na czerwono. Oznacza to konieczność zweryfikowania czy na pewno o tę osobę chodzi. Profil publikacji odbiega bowiem od wskazanej dyscypliny.
 12. W tabelach znajdują się wszystkie osoby, które zadeklarowały daną dyscyplinę. Przy osobach, które przekroczyły 67 rok życia została zawarta odpowiednia adnotacja w postaci zaznaczenia kolorem brązowym.

 

konferencja na 100-lecie archeologii-informacje

Szanowni Państwo,

sesje tematyczne_ konferencja 2019Przypominam uprzejmie, że tegoroczna konferencja “Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future!” – Konferencja na 100-lecie archeologii w Instytucie Archeologii UW  ma nową formułę i nie będzie konferencją sprawozdawczą. Informacje dotyczące organizacji konferencji oraz ważne terminy znajdują się na stornie http://www.archeologia.uw.edu.pl/konferencja-100-lecie-archeologii/.

Przypominam również, że miejsce dla tradycyjnych sprawozdań z badań, zwłaszcza tych prowadzonych przez naszych doktorantów oraz osoby realizujące granty w IA UW zostało przewidziane w sesji posterowej. Spodziewamy się, że każdy z Zakładów zgłosi przynajmniej jeden poster. Ponieważ obecnie zainteresowanie tą formą prezentacji jest niewielkie, termin nadsyłania zgłoszeń posterowych wydłużony został do 15.09.2019 r. Ogóle wskazówki dotyczące graficznej formy posterów znajdują się na stronie konferencji. Wydruk posterów zapewnia Instytut.

W załączniku informacje   o sesjach tematycznych (na podstawie  nadesłanych przez Państwa zgłoszeń).

Z wyrazami szacunku

Dr hab.Krzysztof Jakubiak
University of Warsaw
Institute of Archaeology
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warsaw
Poland
+48225522823
jakubiakk@interia.pl