Dofinansowanie promocji badań naukowych NOWY KONKURS — fundusze z IDUB

Szanowni Państwo

Niezmiernie miło jest mi zakomunikować, że w dniu 05.09.2022 rozpoczęliśmy nabór wniosków na dofinansowanie projektów skierowanych na promocję badań naukowych zrealizowanych na UW.

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy zatrudnieni na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w latach 2019-2021 prowadzili prace naukowe i uzyskali wyniki tych badań.  Mogą oni starać się o dofinansowanie promocji wyników swoich badań wśród odbiorców spoza grona naukowego – ogółu społeczeństwa interesującego się nauką, np. wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli, organizacji pozarządowych lub decydentów.

Przyznana kwota, do 20 000 zł na projekt, może zostać wykorzystana na sfinansowanie wykładu, prezentacji lub warsztatów podczas których ogółowi społeczeństwa przekazane zostaną informacje o badaniach naukowych zrealizowanych na Uniwersytecie Warszawskim.
Szczegółowe informacje oraz zasady przyznawania środków
dostępne są na stronie IDUB:

Zapraszam do udziału i do zgłaszaniu wniosków.

Łączę wyrazy szacunku

Marcin Sadowski

Biuro Obsługi Badań
Uniwersytet Warszawski
ul. Dobra 56/66 pok. 2.68
00-312 Warszawa

tel. +48 22 55 24 243
mp.sadowski4@uw.edu.pl
www.uw.edu.pl
inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl