Lista seminariów magisterskich

Lista seminariów magisterskich

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

SEMINARIA MAGISTERSKIE
60 V 9 ECTS
M. Barwik, S. Rzepka, D. Zielińska
Archeologia Egiptu i Nubii
środa 9:45 – 11:15, s. 2.07
T. Nowakiewicz
Archeologia wczesnego średniowiecza
środa 9:45 – 11:15, s. 2.07
A. Bursche
Antyk i Barbarzyńcy
czwartek 9:45 – 11:15, s. 2.06A
A. Bursche
Seminarium doktoranckie Numizmatyka
poniedziałek 11:30 – 14:45, s. 2.06A
R. Ciołek
Archeologia i numizmatyka Grecji i Rzymu
poniedziałek 8:00-9:30 s. 2.06
T. Derda
Papirologia i epigrafika
poniedziałek 16:45-18:15, s. 1.18
K. Jakubiak, J. Młynarczyk
Archeologia Bliskiego Wschodu (w tym Cypr) od hellenizmu do wczesnego Islamu
czwartek 15:00 – 16:30, s. 2.07
B. Kaim, D. Ławecka
Archeologia Starożytnego Bliskiego Wschodu
wtorek 16:45 – 18:15, s. 1.18
R. Karasiewicz-Szczypiorski, A. Tomas
Archeologia prowincji rzymskich
środa 9:45 –11:15, s. 2.11
R. Karasiewicz-Szczypiorski
Seminarium doktoranckie
czwartek 16:45 – 20:00, s. 1.14
B. Kontny, A. Cieśliński, P. Szymański
Germanie i Bałtowie w starożytności
wtorek 15:00-16:30, s. 2.12
B. Kontny
Archeologia podwodna
wtorek 9:45 – 11:15, s. 1.10
J. Kruppé
Archeologia średniowieczna i czasów nowożytnych
czwartek 11:30-13:00, s. 0.36
K. Lewartowski, T. Scholl
Archeologia Grecji
czwartek 11:30-13:00, s. 1.14
D. Manasterski
Archeologia neolitu i epoki brązu
środa 11:30 – 13:00, s. 0.30
R. Mazurowski
Archeologia pradziejowa i średniowieczna  – seminarium doktoranckie
wtorek 15:00-16:30, s. 2.06A
K. Misiewicz
Metody nieinwazyjne we współczesnej praktyce archeologicznej
wtorek 15:00-16:30, s. 1.11
J. Miziołek, J. Żelazowski
Sztuka późnoantyczna i tradycja antyku w kulturze europejskiej
wtorek 9:45 – 11:15, s. 1.14
W. Nowakowski
Archeologia protohistoryczna – seminarium doktoranckie
poniedziałek 13:15-14:45, s. 1.18
J. Piątkowska-Małecka
Archeologia środowiska
poniedziałek 11:30-13:00, s. 0.29
M. Rekowska, P. Jaworski
Rzym i świat śródziemnomorski
czwartek 13:15 – 14:45, s. 2.07A
A. Sołtysiak
Bioarcheologia
poniedziałek 9:45 – 11:15, s. 2.06A
K. Szymczak
Archeologia paleolitu i mezolitu
wtorek 13:15 – 14:45, pok. 2.15
M. Ziółkowski
Archeologia Ameryk i Oceanii
poniedziałek 16:45-18:15, s. 1.09
M. Ziółkowski, M. Żuchowska
Archeologia Dalekiego Wschodu i wybrzeży Pacyfiku
poniedziałek 18:30-20:00, s. 1.09

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich