Obrona pracy licencjackiej lub magisterskiej

Do obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej należy złożyć
(minimum 7 dni roboczych przed obroną)
następujące dokumenty:

– Zaświadczenia z bibliotek (BUW, Instytut Archeologii, Papirologia, Biruo Pełnomocnika Rektora do spraw Procesu Bolońskiego)

– Dwa egzemplarze pracy (jeden w przypdaku pracy Licencjackiej), z czego jedną drukowaną dwustronnie.
Na początku pracy musi się znaleźć:

zał. 1- strona tytułowa;

zał. 2 – streszczenie (do 800 znaków) słowa kluczowe (do 10 słów),
dziedzina pracy (Archeologia 08400),
klasyfikacja tematyczna (nazwa proseminarium lub seminarium);

zał. 3 – oświadczenie promotora i autora pracy (z oryginalnymi podpisami)-Praca w wersji elektronicznej w formacie PDF, w jednym pliku nie przekraczającym 25 MB (łącznie z wyżej wymienionymi załącznikami, bez podpisów w zał. 3)
(jeden z programów do tworzenia pdf-a mozna znaleźć tutaj)

– Dodatkowo wersji pracy w formacie WORD dostarczonej do promotora w celu wprowadzenia do systemu antyplagiatowego

– KARTA PRACY DYPLOMOWEJ (nie włączanym do egzemplarzy pracy) należy wpisać datę i godzinę egzaminu dyplomowego oraz skład komisji egzaminacyjnej (przewodniczący, promotor, recenzent). Karta musi być podpisana przez promotora.

– Poświadczenie wpłaty 60 zł za dyplom na indywidualne konto studenta (numer konta indywidualnego można na stronie USOS studenta)

– 4 zdjęcia dyplomowe (4,5 x 6,5)

W przypadku ubiegania się o wydanie dyplomu w języku angielskim należy dodatkowo złożyć:

– poświadczenie wpłaty 40 zł na podane wyżej konto

– 1 zdjęcie (4,5 x 6,5)

Procedura składania, archiwizowania i recenzowania pracy dyplomowej