Wykopaliska

Wykopaliska stanowią integralną część programu studiów. Udział w nich jest obowiązkowy.
Na poziomie licencjackim limit godzin to 450 (najczęściej 3 miesiące)
Na poziomie magisterskim limit to 200 godzin (najczęściej 1,5 miesiąca) dla studiów stacjonarnych oraz 300 godzin dla studiów niestacjonarnych.


Oferta wykopalisk 2019

informacje szczegółowe u Prowadzących lub w.c.wieckowski@uw.edu.pl

1) Palazzolo Acreide – Akrai, Sycylia, Włochy
(prow. dr hab. Roksana Chowaniec)

Stanowisko to miasto grecko-rzymskie. Kolonia założona przez Syrakuzy w 664 roku p.n.e., miasto funkcjonowało następnie pod dominacją Syrakuz do 212 roku p.n.e. a potem w obrębie prowincji rzymskiej, aby w końcu wejść w strefę wpływów Bizancjum aż do połowy VIII wieku n.e.  Badania prowadzone są w obrębie insuli późnohellenistyczno-rzymskiej oraz strefy produkcyjnej w późnym antyku.
termin: sierpień i wrzesień 2019 (możliwość zaliczenia dwóch miesięcy)
Informacje i zapisy u Prowadzącej.

2) Novae. Bułgaria
(prow. dr hab. Agnieszka Tomas)
Rzymski obóz legionowy i miasto późnoantyczne Novae (dziś. Bułgaria), I-VI w. n.e. Wykopaliska prowadzone są we wschodniej części stanowiska, która w okresie istnienia obozu legionowego była nekropolą, a w okresie późnoantycznym wschodnią dzielnicą miasta.
termin: wrzesień 2019 (jeden miesiąc)
Spotkanie informacyjne – 12 marca, o godz. 10:00, w sali 2.06A.

3) Gonio/Apsaros, Gruzja
(prow. dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski)
Gruzja. Rzymska fortyfikacja.
termin:
lipiec 2019 (jeden miesiąc)
Informacje u prowadzącego.

4) Jezioro Lubanowo, woj. zachodnio-pomorskie, Polska
(prow. dr hab. prof. UW Bartosz Kontny)

Badania podwodne. Stanowisko z depozytami rytualnymi broni i ekwipunku wojowników w Jeziorze Lubanowskim, datowane od okresu rzymskiego, po wczesne i późne średniowiecze. Badania podwodne. Potrzebne uprawnienia.
temin: 15-28 lipca 2019.
Informacji udziela Artur Brzóska. Spotkanie informacyjne planowane na czerwiec 2019.

5) Północne Mazowsze- Groby książęce, Polska
(prow. dr Andrzej Szela)
Badania będą prowadzone na stanowiskach północnego mazowsza.
termin: lipiec, sierpień, wrzesień 2019 (minimalny pobyt dwa tygodnie)
Informacje i zapisy u Prowadzącego.

6) Nowy Łowicz, woj. zachodnio-pomorskie, Polska
(prow. dr hab. Adam Cieśliński)

Stanowisko wielokulturowe: ślady obozowiska łowców reniferów ze schyłkowego paleolitu, pozostałości osady i dużego cmentarzyska ciałopalnego kultury łużyckiej, największe kurhanowe cmentarzysko kultury wielbarskiej.
termin: 1-30 lipca 2019.
Informacje i zapisy u Prowadzącego.

7) Szczepanki, Poj. Mazurskie, Polska
(prow. dr Witold Gumiński)
Stanowisko torfowe z bogatą stratygrafią i zachowanymi kośćmi zwierzęcymi, wytworami kościanymi, drewnianymi, krzemieniami i ceramiką. Datowane na neolit i paraneolit.
termin: 1-27 lipca 2019.
Informacje i zapisy u Prowadzącego (potem USOS).

8) Konsułowskoje, Ukraina
(prow. dr Marcin Matera, dr hab. Tomasz Scholl)

Grodzisko położone nad Dnieprem, datowane ca I wiek BC – II wiek AD, oficjalnie zaliczane do grodzisk późnoscytyjskich.
termin: 15 sierpnia-15 września 2019.
Informacje u Prowadzących. Spotkanie informacyjne 25 marca o godz. 16:45 w sali 1.10.

9) Tanais, Rosja
(prow. dr Marcin Matera)

Tanais, kolonia grecka w ujściu Donu, założona pod koniec 1 ćwierci III w. p.n.e. Pod koniec I w p.n.e. zniszczone przez króla Bosporu Polemona I. Następnie odbudowane. Jako ośrodek kultury antycznej funkcjonuje do połowy III w. n.e. Zniszczone najprawdopodobniej przez Gotów. Ostani z okresów zasiedlenia przypada na IV-V w. n.e.
termin: 24 czerwca – 21 lipca 2019
Spotkanie 18 marca, o 16:45 w sali 1.10. Zapisy u Prowadzącego. 

10) Metsamor, Armenia
(prow. dr. hab. Krzysztof Jakubiak)

Stanowisko zasiedlone od chalkolitu (V tys. p.n.e.) do XVII wieku n.e. Rozkwit przypada na okres późnej epoki brązu i wczesnego żelaza. Wykopaliska prowadzone są na terenie miasta z wczesnej epoki żelaza i na terenie nekropoli.
termin: 28 sierpnia – 1 października 2019
Informacje i zapisy u Prowadzącego.

11) Miętkie, woj. warmińsko-mazurskie, Polska
(prow. prof. Wojciech Nowakowski)

Cmentarzysko w Miętkich jest jedną z dwóch nekropoli składających się na kompleks sepulkralny ludności kultury bogaczewskiej i grupy olsztyńskiej i należy do stanowisk płaskich ciałopalnych.
termin: 1-28 lipca 2019
Spotkanie informacyjne 20 marca, o godz. 16:45 w sali 1.14.

12) Paphos, Cypr
(prow. prof. Jolanta Młynarczyk)
Paphos, starożytna Nea Paphos, stanowisko od IV w. pne do co najmniej VII w. n.e., m.in. przypuszczalne miejsce sanktuarium hellenistycznego.
termin: 26 maja – 24 czerwca 2019
Informacje u Prowadzącego (susyam@wp.pl). Kontakt do 20 marca!
Spotkanie informacyjne – 4 kwietnia, o godz. 16:45, w sali 2.07.

13) Podlesie, woj. świętokrzyskie, Polska
(prow. Artur Grabarek)
Stanowisko osadnicze ludności kultury wstęgowej rytej (AZP 94-68/33). Neolit.
termin: ok. 20 lipca – 20 sierpnia 2019
Informacje i zapisy u Prowadzącego.

14) Puck – miasto, woj. pomorskie, Polska
(prow. dr Michał Starski, dr Karolina Blusiewicz)

Relikty miasta późnośredniowiecznego i nowożytnego.
termin: lipiec i sierpień 2019
Więcej informacji wkrótce.

15) Błonie, woj. mazowieckie, Polska
(prow. dr Karolina Blusiewicz)
Relikty miasta późnośredniowiecznego i nowożytnego.
termin: będzie podany wkrótce
Więcej informacji wkrótce.

16) Mustis, Tunezja
(prow. dr hab. Prof UW Tomasz Waliszewski)

Rzymskie miasto w Afryce i jego zaplecze.
termin: 26 sierpnia – 6 października 2019
Informacje u Prowadzącego (e-mail).
Aplikacje do 14 kwietnia za pomocą tego FORMULARZA.
Spotkanie 16 kwietnia 2019.

17) Wyspa na jeziorze Białym Augustowskim, woj. podlaskie
(prow. dr hab. Dariusz Manasterski, mgr Artur Brzóska)
Wykopaliska podwodne i lądowe na wyspie w terminie 5 – 16. 08.2019 (dwa tygodnie), stanowisko wielokulturowe od neolitu po XVII w. Potrzebne uprawnienia.
termin: 5-16 sierpnia 2019 (dwa tygodnie)
Informacje i zapisy u Artura Brzóski.

18) Ertash Sai, Katta Sai, Tien Szan, Uzbekistan
(prow. prof. Karol Szymczak, dr Małgorzata Kot)
termin: lipiec 2019
Informacje i zapisy u Prowadzącej.