Zgliczyn Pobodzy – osada i cmentarzysko z grobami książęcymi

Kierownik badań: Andrzej Szela
Miejsce badań: Zgliczyn Pobodzy, Mazowsze północne
Kraj: Polska
Instytucje uczestniczące w badaniach: Wydział Archeologii UW
Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków,
Fundacja Wydziału Historycznego “Varia”
Charakter stanowiska: cmentarzysko i osada
Datowanie: młodszy okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich, okres wędrówek ludów
Opis: Od roku 2018 prowadzone są prace na osadzie i cmentarzysku, które zaliczyć należy do jednych z najbogatszych stanowisk archeologicznych z obszaru północnego Barbaricum.

Osada założona została przez ludność kultury przeworskiej (WANDALÓW) na przełomie III i II wieku p.n.e, czyli na samym początku formowania się tej niezwykle bogatej kultury archeologicznej na obszarze dzisiejszej Polski. Do dnia dzisiejszego zachowały się na niej liczne obiekty z bogatym materiałem archeologicznym i archeozoologicznym. Pochodzą z niej również liczne zabytki wydzielone, na które oprócz narzędzi czy ozdób składają się również liczne monety-denary i sesterc, które pochodzą zapewne z rozproszonego skarbu. Do chwili obecnej znaleziono już ponad 60 rzymskich monet, co stanowi jedno z największych znalezisk monet rzymskich znalezionych w trakcie badań wykopaliskowych. Z kolei na położonej w bezpośrednim sąsiedztwie nekropoli mamy do czynienia z grobami ciałopalnymi i szkieletowymi datowanymi , przynajmniej na chwilę obecną od I wieku n.e. do V wieku n.e. do chwili obecnej nie znaleziono jeszcze pochówków z ostatnich wieków przed naszą erą. W zamian znaleziono natomiast liczne groby ciałopalne z I i II wieku naszej ery. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj grób książęcy z początku II wieku, który uznać należy za jeden z najbogatszych pochówków tego typu z obszaru północnego Barbaricum. Oprócz niego znaleziono również groby inhumacyjne z okresu wpływów rzymskich oraz co niezwykle ciekawe z okresu wędrówek ludów.

 

Rekonstrukcja wybranych elementów z grobu książęcego

 

Brudnice monety
Wybór monet rzymskich znalezionych  na osadzie

 

Więcej informacji:

Zapraszam na wykopaliska

https://warszawa.onet.pl/mazowsze-grob-ksiazecy-sprzed-blisko-2-tys-lat/fex17sq

https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,odkryli-bogaty-grob-sprzed-dwoch-tysiecy-lat-to-absolutny-unikat,282502.html?fbclid=IwAR1ogaOfDjyzX1DVRbXWv0hUzd1vq4UIUpSz3QA__mMaRa9AEUz7l0vSv-o

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C32402%2Cmazowieckie-archeolodzy-odkryli-grob-ksiazecy-sprzed-blisko-2-tys-lat.html

https://www.youtube.com/watch?v=3lOPWoIjzuk&t=12s

https://www.youtube.com/watch?v=AIsg09iP6QU&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=73EGpAvfUh8&t=1072s

https://www.youtube.com/watch?v=3lOPWoIjzuk

https://www.youtube.com/watch?v=WlUK0gBj5UY

https://www.youtube.com/watch?v=8SKwlKYn7z8

https://www.youtube.com/watch?v=2XslYvRX2K4

https://www.youtube.com/watch?v=yZ1BZcDG9lY

https://www.youtube.com/watch?v=ihufyWbcI0g

https://www.youtube.com/watch?v=_xu_WKo_J8U

https://www.youtube.com/watch?v=Se-9vUtJWXk