Szela Andrzej

dr Andrzej Szela
dr Andrzej Szela
Katedra Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich

e-mail:
a.szela@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 805

dyżury:
poniedziałek 11.00-13.00, pokój 3.05

zainteresowania naukowe:
– okres wpływów rzymskich i okres wędrówek ludów w północnej Europie

publikacje:

Brudnice stanowisko V. Nekropola kultury przeworskiej ze środka pustki osadniczej

Brudnice site V. A Przeworsk culture cemetery in the heart of a settlement void

Mam przyjemność przedstawić Państwu kolejną, już czwartą, książkę dotyczącą obszaru północnego Mazowsza w okresie pierwszych wieków naszej ery. Ma ona wymowny tytuł Brudnice stanowisko V. Nekropola ze środka pustki osadniczej/ Brudnice site V. A Przeworsk culture cemetery in the heart of a settlement void. Jest to dostępna w dwóch wersjach językowych monografia cmentarzyska położonego w sercu obszaru, który do niedawna uważany był przez archeologów za rejon pustki osadniczej. W świetle najnowszych badań, zakończonych zaledwie w 2019 roku okazuje się jednak, że rejon ten był zamieszkały zarówno przez przedstawicieli kultury przeworskiej, później wielbarskiej a następnie, po dłuższej przerwie także w okresie wędrówek ludów. Prezentowana monografia przedstawia pierwszą cześć cyklu opisującą najstarszy – przeworski horyzont. Jednak i on jest niezwykle ciekawy. Nie tylko z powodu wypełnienia naszej luki o osadnictwie sprzed dwóch tysięcy lat. W takcie badań zaobserwowano bowiem zupełnie nowy rodzaj obrządku pogrzebowego, który od nazwy stanowiska określony został pochówkiem typu Brudnice. Kolejnych ciekawych informacji o ówczesnych zwyczajach pogrzebowych dostarczają nam badania zawartości kwasów tłuszczowy i biomarkerów pobrane ze ścianek naczyń stanowiących wyposażenie grobowe. Z kolei wykonywane po raz pierwszy z obszaru Polski analizy zawartości strontu z kości ciałopalnych dostarczają nam nowych informacji o migracjach ówczesnych ludzi. Okazuje się bowiem, że choć archeologicznie ludność tą łączymy z szeroko rozumianą kulturą przeworską, to jednak tworzyli ją ludzie z różnych części Europy. Co niezwykle ważne spostrzeżenia te potwierdzają analizy zabytków metalowych, które powstawały w różnych zakładach metalurgicznych. Stawia to naszą wiedzę zarówno o północnym Mazowszu jak i całej kulturze przeworskiej w zupełnie nowym świetle.

link do pobrania książek:

Brudnice stanowisko V. Nekropola kultury przeworskiej ze środka pustki osadniczej

Brudnice site V. A Przeworsk culture cemetery in the heart of a settlement void

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Brudnice stanowisko V.

Kuczbork-Osada. Nekropola z pogranicza starożytnych światów

Kuczbork-Osada. A cemetery on the borderland between ancient worlds

Mam przyjemność oddać do Państwa rąk kolejną książkę dotyczącą Pogranicza. Jej tytuł nawiązuje do dwóch poprzednich pozycji wydawanych jako suplementy Światowita: Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych (W. Nowakowski, A. Szela 2006) oraz Pogranicze trzech światów – Mazowsze u schyłku starożytności (A. Jarzec, W. Nowakowski, A. Szela 2016). Pozycje te zbierały opracowania różnych autorów, którzy pochylili się przede wszystkim nad nieopracowanymi materiałami wykopaliskowymi pozyskanymi przed wielu laty. Nie zabrakło wśród nich także artykułów o historii archeologii tej części Mazowsza, a także częściowych opracowań wyników najnowszych badań. Niniejsza publikacja jest kolejnym krokiem w przybliżaniu wiedzy o tym ciągle słabo rozpoznanym zakątku Mazowsza. Prezentuje bowiem wyniki badań wykopaliskowych pochodzących z silnie zniszczonego stanowiska nr 7 z miejscowości Kuczbork-Osada, pow. żuromiński, badanego wykopaliskowo w latach 2006–2008. Mimo niemal całkowitego zniszczenia, nekropola ta dostarcza niezwykle ważnych materiałów zmieniających naszą wiedzę o tej do niedawna zapomnianej części Mazowsza, w której wielu widziało jedynie pustkę osadniczą oddzielającą starożytne światy. Mam również nadzieję, że jest to pierwsza z wielu planowanych monografii stanowisk z północnego Mazowsza, które zmienią znany nam obraz przemian kulturowych i trwałości osadnictwa w tej części Polski.

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

link do pobrania książek:

Kuczbork-Osada. Nekropola z pogranicza starożytnych światów

Kuczbork-Osada. A cemetery on the borderland between ancient worlds

Pogranicze trzech światów – Mazowsze u schyłku starożytności

A Borderland of Three Worlds – Masovia in the Late Antiquity

link do pobrania książki:

Pogranicze trzech światów – Mazowsze u schyłku starożytności 
A Borderland of Three Worlds – Masovia in the Late Antiquity

Pogranicze Trzech Światów – Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych

Zwischen den drei Welten. Kontakte der Przeworsk, Wielbark und Bogaczewo-Kultur im Lichte der Funde aus Ausgrabungen und archäologischen Entdeckungen

link do pobrania książki:

Pogranicze Trzech Światów – Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych

Unikatowy grób Książęcy z okresu wpływów rzymskich na północnym Mazowszu z miejscowości Zgliczyn Pobodzy, gm. Bieżuń

Zgliczyn Pobodzy Rocznik Konserwatorski 2019

wykopaliska:

Badania wykopaliskowe w Brudnicach

Badania wykopaliskowe w Zgliczynie Pobodzym:

   

https://www.youtube.com/watch?v=vC3BPvl6KGk&t=11s

informacje o wykopaliskach:

https://warszawa.onet.pl/mazowsze-grob-ksiazecy-sprzed-blisko-2-tys-lat/fex17sq

https://www.archeologia.uw.edu.pl/polnocne-mazowsze/

https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,odkryli-bogaty-grob-sprzed-dwoch-tysiecy-lat-to-absolutny-unikat,282502.html?fbclid=IwAR1ogaOfDjyzX1DVRbXWv0hUzd1vq4UIUpSz3QA__mMaRa9AEUz7l0vSv-o

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C32402%2Cmazowieckie-archeolodzy-odkryli-grob-ksiazecy-sprzed-blisko-2-tys-lat.html

filmy z wykopalisk:

https://www.youtube.com/watch?v=3lOPWoIjzuk&t=12s

https://www.youtube.com/watch?v=AIsg09iP6QU&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=73EGpAvfUh8&t=1072s

https://www.youtube.com/watch?v=3lOPWoIjzuk

https://www.youtube.com/watch?v=WlUK0gBj5UY

https://www.youtube.com/watch?v=8SKwlKYn7z8

https://www.youtube.com/watch?v=2XslYvRX2K4

https://www.youtube.com/watch?v=yZ1BZcDG9lY

https://www.youtube.com/watch?v=ihufyWbcI0g

https://www.youtube.com/watch?v=_xu_WKo_J8U

https://www.youtube.com/watch?v=Se-9vUtJWXk