Światowit – Tom IX (L), fasc. B (2011)

red. Franciszek M. Stępniowski, Andrzej Maciałowicz

Warszawa 2012

 

pdf icon large   Od Redakcji – s. 11

 

pdf icon large   Wojciech Nowakowski, Pożegnanie profesora dr. hab. Jerzego Okulicza-Kozaryna – s. 13-15

 

 

Studia i materiały

 

pdf icon large   Maria Krajewska, Archeologiczne Muzeum Erazma Majewskiego w Warszawie – s. 19-49

 

pdf icon large   Marzena Woźny, Kontakty Erazma Majewskiego z Włodzimierzem Demetrykowiczem w latach 1895-1922 – s. 51-78

 

pdf icon large   Michał Przeździecki, Karol Szymczak, Burins from tanged points. Some remarks on a specific way of shaping of tanged points – s. 79-86

 

pdf icon large   Witold Gumiński, Nowe wyjątkowe siedlisko osadnicze paraneolitycznej kultury Zedmar na wschodnim cyplu Wyspy Szczepanki (sektor „A”) na Mazurach – s. 87-144

 

pdf icon large   Katarzyna Januszek, Krzemienne groty strzał jako przykład wyznacznika początków epoki brązu na stanowisku 1 w Suchaczu, gm. Tolkmicko, woj. warmińsko-mazurskie – s. 145-150

 

pdf icon large   Dariusz Manasterski, Typ Juodkranté – iwieński i trzciniecki komponent stylistyczny w ceramice z rzucewskiej osady w Suchaczu – s. 151-168

 

pdf icon large   Marcin Woźniak, Groby i krąg kamienny z Błędowa w pow. wąbrzeskim (dawne Blandau, Kr. Culm) – s. 169-179

 

pdf icon large   Wojciech Nowakowski, „Kurhany Jaćwięgów” – kilkadziesiąt lat naukowego mitu – s. 181-192

 

pdf icon large   Kalina Skóra, Tomasz Kurasiński, Nietypowe przedmioty w wyposażeniu dwóch pochówków z cmentarza wczesnośredniowiecznego w Radomiu, st. 4 – s. 193-212

 

 

Materiały z konferencji

 

pdf icon large   Konferencja „Metody badań inwentrzy krzemiennych – teoria i praktyka”, Sandomierz 7-8 września 2007 r. – s. 214

 

pdf icon large   Zdeňka Nerudová, Moravský Krumlov, site IV. The reconstruction of the szeletian reduction strategy on the basis of refittings – s. 215-222

 

pdf icon large   Marcin Dziewanowski, On the classification of by-products of the reduction for blades – some aspects of technology in swiderian assemblages – s. 223-233

 

pdf icon large   Dominik K. Płaza, Exchange of lithics seen from the perspective of flint material refitting. Case study of the final paleolithic site Krzeczów 9 in Zakole Załęczańskie – s. 235-243

 

pdf icon large   Witold Gróżdż, Katarzyna Pyżewicz, Witold Migal, Michał Przeździecki, Multi-aspect analysis of flint materials from Suchodółka, site 3, the świętokrzyskie voivodeship – s. 245-258

 

pdf icon large   Katarzyna Pyżewicz, Piotr Rozbiegalski, Sposoby rozpalania ognia w młodszej epoce kamienia na terenie ziem polskich w kontekście badań eksperymentalno-traseologicznych – s. 259-272

 

pdf icon large   Paweł Valde-Nowak, Ostrza typu Czchów. Krzemieniarski wyznacznik kultury Otomani – s. 273-277

 

 

Kronika wykopalisk

 

pdf icon large   Andrzej Szela, Brudnice, st. V, woj. mazowieckie. Badania w roku 2011 – s. 281-286

 

pdf icon large  Andrzej Buko, Chełm (Góra Katedralna), woj. lubelskie. Badania XIII-wiecznego zespołu rezydencjonalnego w roku 2011 – s. 287-292

 

pdf icon large   Paweł Szymański, Czerwony Dwór, st. XXI, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2011 – s. 293-297

 

pdf icon large   Maciej Kurdwanowski, Michał Starski, Człuchów (Zamek), woj. pomorskie. Badania w roku 2011 – s. 299-304

 

pdf icon large   Paweł Szymański, Kośmidry, st. I, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2011 – s. 305-308

 

pdf icon large   Agnieszka Jaremek, Magdalena Nowakowska, Leginy, st. IX. Wyniki badań sondażowych w roku 2011 – s. 309-312

 

pdf icon large   Michał Starski, Lębork (Rynek), woj. pomorskie. Badania w roku 2011 – s. 313-318

 

pdf icon large   Ludwika Jończyk, Niemcowizna, st. 1, woj. podlaskie. Badania w roku 2011 – s. 319-322

 

pdf icon large   Adam Cieśliński, Andrzej Kasprzak, Zbigniew Stasiak, Nowy Łowicz, st. 2, woj. zachodniopomorskie. Badania w roku 2011 – s. 323-330

 

pdf icon large   Władysława Roszyk, Petrykozy, woj. mazowieckie Badania w 2011 roku – s. 331-336

 

pdf icon large   Karolina Blusiewicz, Puck (działka 123), woj. pomorskie. Badania w latach 2010-2011 – s. 337-342

 

pdf icon large   Ireneusz Nazaruk, Michał Starski, Puck (Skarpa Nadmorska), woj. pomorskie. Badania w roku 2011 – s. 343-348

 

pdf icon large   Ludwika Jończyk, Szurpiły, st. 8 („Mosiężysko”), woj. podlaskie. Badania w roku 2011 – s. 349-353

 

pdf icon large   Ewa Marczak, Truszki-Zalesie, st. 3 (osada „Siedlisko”), woj. podlaskie. Badania w roku 2011 – s. 355-358

 

pdf icon large   Michał Dzik, Twarogi Lackie, st. 9, woj. podlaskie. Badania w roku 2011 – s. 359-362

 

 

Recenzje, dyskusje

 

pdf icon large   Karol Szymczak,

Review: David R. Harris, „Origins of agriculture in Western Central Asia. An environmental-archaeological study”, University of Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology, Philadelphia 2010 – s. 365-366

 

pdf icon large   David R. Harris,

Comment on Karol Szymczak’s review of „Origins of agriculture in Western Central Asia. An environmental-archaeological study”, Philadelphia 2010 – s. 367