Światowit, Supplement Series U: Underwater Archaeology

Redaktor naukowy Serii:
dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW

vol. IArchaeology: Just Add Water. Underwater Research at the University of Warsaw, pod red. A. Chołuj, M. Mileszczyk, K. Trusz. Warszawa 2018.
wersja elektroniczna: http://underwaterexpedition.uw.edu.pl/swiatowit-suppl-series-u-underwater-archaeology/jawi/

vol. IIArchaeology: Just Add Water, pod red. A. Chołuj, M. Mileszczyk, M. Nowakowskiej. Warszawa 2019.
wersja elektroniczna: http://underwaterexpedition.uw.edu.pl/swiatowit-suppl-series-u-underwater-archaeology/jawii/

Rekrutacja na studia podyplomowe

Szanowni Państwo,

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji na studia podyplomowe „Archeologia Podwodna”.
Etap drugi …wkrótce!
Prosimy śledzić informacje na naszej stronie.

Niezbędnym krokiem wstępnym jest rejestracja za pośrednictwem strony IRK UW

(szczegóły w zakładce Rekrutacja).
Planowany początek zajęć luty 2021!

Czaszkowo – miejsce obrzędowe

Zabytki z Czaszkowa, fot. Miron Bogacki
Zabytki z Czaszkowa, fot. Miron Bogacki

Kierownik badań:
dr hab. Tomasz Nowakiewicz (IAUW), dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz (IAE PAN)
Miejsce badań: Czaszkowo  st. 1, gm. Piecki, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie
Kraj: Polska
Instytucje uczestniczące w badaniach:
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Charakter stanowiska: stanowisko bagienne
Opis badań:
Zlokalizowane nad dawnym jez. Nidajno stanowisko jest pierwszym w Polsce miejscem, w którym zarejestrowano ślady obrzędów realizowanych według germańskiego obyczaju, znanego z licznych bagien ofiarnych południowej Skandynawii (jak Illerup Ådal, Nydam, Thorsberg). Polegały one na topieniu w wodach bagnistego jeziora broni i różnorodnych i cennych elementów wyposażenia wojowników, przy czym przedmioty te były zazwyczaj uprzednio rytualnie niszczone.

Badania w Czaszkowie są metodycznym i logistycznym wyzwaniem, niemającym precedensu w polskiej archeologii. Jednak dostarczają one wyników również pozbawionych analogii. Podczas badań prowadzonych w osadach sedymentacyjnych dawnego jeziora zarejestrowano bardzo liczne fragmenty uzbrojenia (groty włóczni, duże noże bojowe, miecze, ostrogi a nawet kolczugi), wśród których wyraźną grupę stanowiły importy ze strefy prowincjonalno-rzymskiej. Towarzyszyły im bogato zdobione elementy pasa lub rzędu końskiego z wyobrażeniami zoomorficznymi (głównie z realistycznymi wizerunkami lwów) i większe okucia z wyobrażeniami gryfów, koziorożców i trudnych do zidentyfikowania hybryd. Listę niespotykanych znalezisk uzupełniają złote okucia miecza (zdobione złożonym motywem łączącym przedstawienia lwów, ptaków i delfinów), srebrno-złota figurka sępa i fragmenty szklanego pucharu.

Widoczne na zabytkach z Czaszkowa niespotykane nagromadzenie prestiżowych oznak władzy jest zjawiskiem unikatowym nie tylko w skali Mazur, ale wręcz całego kontynentu. Jednak wciąż nie są jasne przyczyny ich umieszczenia w mazurskim bagnie. Nie wiadomo także, czy swe rytuały sprawowali tu członkowie jakiejś germańskiej drużyny wracający do swej skandynawskiej ojczyzny znad granic rzymskiego świata, czy też byli to powracający z tego samego terenu bałtyjscy mieszkańcy Mazur, którzy przyswoili sobie prestiżowy rytuał wojowników od poznanych tam Germanów? Nie można też wykluczyć, że najcenniejsze znaleziska z Nidajna, znalazły się na Mazurach jako dyplomatyczny podarunek przekazany w późnej starożytności któremuś z tutejszych wodzów przez jednego z władców antycznego świata.

Czaszkowo

Wykład gościnny „The activities of the Documentation Centre. The past, the present, and the future”

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii Instytutu Archeologii UW oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW zapraszają na wykład pt.:
„The activities of the Documentation Centre. The past, the present, and the future”, który wygłosi dr Hisham el-Leithy, Dyrektor Centrum Dokumentacji w Ministerstwie Starożytności Egiptu. Wykład odbędzie się 25 stycznia o godz. 16.00 w sali 210 Instytutu Archeologii UW (Szkoła Główna), Krakowskie Przedmieście 26/28.

Wiesław Więckowski

dr hab. Wiesław Więckowski

zainteresowania naukowe:
bioarcheologia, archeologia funeralna, tafonomia archeologiczna
archeologia andyjska, archeologia i bioarcheologia Izraela
język hebrajski

e-mail:
w.c.wieckowski[at]uw.edu.pl

dyżury (pokój 3.23):
wtorek 11:30-13:00
lub
dyżur zdalny przez Google Meet po uprzednim kontakcie mailowym

zajęcia w roku akad. 2021/22:
w zakresie dydaktyki i badań naukowych współpracuję z Katedrą Bioarcheologii i Katedrą Archeologii Epoki Kamienia

Archeologia i antropologia śmierci (OGUN)
Człowiek i środowisko (konwersatorium dla I roku) – z dr hab. Joanną Piątkowską-Małecką i dr. Michałem Przeździeckim
– Dzieje człowieka – kultura, biologia, środowisko (konwersatorium) – z dr. Michałem Przeździeckim
– Paleoantropologia (wykład monograficzny)
– Bioarchaeology – seminar (seminarium) – z Prof. Arkadiuszem Sołtysiakiem
 Basic Human Osteology (laboratory)
– Paleoanthropology (class)

bibliografia:
dostępna na Academia.edu  ResearchGate  ORCID

granty:
Wykonawca w grancie NCN 2018/31/B/HS3/01655 „Płeć, przestrzeń i czas w prekolumbijskiej świątyni zmarłych” kierowanym przez Prof. Miłosza Giersza

Wykonawca w grancie NCN 2015/18/E/HS3/00106 „Kobiety i ich rola w prekolumbijskim i wczesno kolonialnym Peru: studium przypadku imperialnego grobowca z Castillo de Huarmey” kierowanym przez dr Patrycję Prządkę-Giersz

Kierownik w grancie NCN 2018/02/X/HS3/00850 „Analiza pochówku przedstawiciela diaspory chińskiej na st. Castillo de Huarmey, Peru”