Światowit – Tom XI (1913)

red. E. Majewski, Warszawa 1914

Spis rzeczy

pdf icon large Stefan Krukowski, Cmentarz ciałopalny bez popielnic w Wysokiem (w pow. Sejnejskim), s. 1

pdf icon large Leon Kozłowski, Siedziba neolityczna na „Babiej Górze” w Iwanowicach (w pow. Miechowskim gub. Kieleckiej), s. 15

pdf icon large Stefan Krukowski, Cmentarz w Piwonicach (w pow. Kaliskim), s. 43

pdf icon large Stefan Krukowski, Cmentarz w Imiełkowie (w pow. Konińskim), s. 51

pdf icon large Leon Kozłowski, Jama mieszkalna na górze Klin w Iwanowicach (w pow. Miechowskim, gub. Kieleckiej), s. 61

pdf icon large Erazm Majewski, Miniatura neolityczna siedziby przedhistorycznej z Popudni, s. 77

Korespondencya, drobne wiadomo¶ci, oraz sprawozdania z literatury

pdf icon large Z. Rybak, Stanowiska przedhistoryczne w Dorzeczu Chodla i ¬ródeł w pow. Puławskim, gub. Lubelskiej, s. 80

pdf icon large Erazm Majewski, Sprawozdanie z działalno¶ci i rozwoju naszego Muzeum przedhistorycznego za rok 1913, s. 84

pdf icon large Ks. Dr. Stanisław Kujot, Dzieje Prus Królewskich. Czasy przedhistoryczne. Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Rocznik XX. Toruń, 1913. Str. 1-184 (J. Kostrzewski), s. 91

pdf icon large Prof. Dr. Karol Hadaczek, Cmentarzysko ciałopalne koło Przeworska (z epoki cesarstwa rzymskiego). „Teka konserwatorska”. Tom III, zeszyt 2. Lwów, 1909. Nakładem Grona Konserwatorów. Str. 21 i XXI tabl. (J. K.), s. 98

pdf icon large Archeologia przedhistoryczna w XXI tomie „Pamiętnika Fizyograficznego”. Warszawa, 1913. Dział V. Str. 1 – 38. Tablic XVII + IV + I. (J. Kostrzewski), s. 103

pdf icon large Prof. Talko-Hryncewicz, Człowiek na ziemiach naszych. Warszawa-Kraków, 1913. Wydawnictwo J. Mortkowicza. Stron VIII i 152 (J. K.), s. 110

pdf icon large Ważniejsze prace z dziedziny prahistoryi z lat 1912 i 1913, s. 110