„Światowit”, Suppl. B: Barbaricum, vol. XV

Polecamy Państwu najnowsze „Barbaricum” – piętnasty już tom suplementu B „Światowita” – pod red. A. Brzóski i S. Domaradzkiej, pod tytułem: Prahistoria Polski stopami wydeptana. Studia poświęcone Doktorowi Adamowi Walusiowi

 

„Z wielką przyjemnością oddajemy do Państwa rąk kolejny, piętnasty, tom „Barbaricum”, tym razem nieco inny niż zwykle. Zróżnicowanie zgromadzonych w nim artykułów, obejmujących tematykę od neolitu, poprzez epokę brązu aż po wczesną epokę żelaza, a nawet czasy nowożytne, nie jest przypadkowe, stanowi bowiem odbicie różnorodnych zainteresowań badawczych Dr. Adama Walusia, któremu dedykowana jest niniejsza książka (…)”

                                                                                       – ze wstępu od Redakcji

Światowit – Tom XIII–XIV (LIV-LV), fasc. A/B (2015-2016)

red. D. Błaszczyk, J. Żelazowski

Studia i materiały

K. Januszek, K. Pyżewicz, Krzemienne narzędzia szlifowane z późnego neolitu – między formą a funkcją

S. Domaradzka, B. Józwiak, M. Przeździecki, Materiały z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu ze stanowiska 2 w Woźnejwsi

A. Trzop-Szczypiorska, R. Karasiewicz-Szczypiorski, Domy ze stanowisk kultury przeworskiej na Mazowszu. Kilka przykładów z niepublikowanych badań

A. Chilińska-Früboes, B. Kontny, Po jantar! Rzymski trop w dalekim kraju albo raz jeszcze o znaleziskach z dawnego Ilischken

D. Chudzik, Wybrane aspekty wczesnośredniowiecznego osadnictwa Równiny Łukowskiej i Wysoczyzny Siedleckiej

D. Błaszczyk, Pochodzenie i dieta mężczyzny pochowanego w grobie D162 z cmentarzyska w Bodzi w świetle badań izotopowych

J. Piątkowska-Małecka, Zwierzęce szczątki kostne z terenu średniowiecznej osady w Surażu, stan. 7/125, gm. loco, pow. białostocki, woj. podlaskie

M. Osypińska, J. Piątkowska, Zwierzęta w zagrodach na terenie osady ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej w Ludwinowie (stan. 7, aut. 112), gmina i powiat Włocławek

S. Wadyl, M. Krąpiec, Dendrochronologia o datowaniu wczesnośredniowiecznego grodziska w Węgielsztynie, gm. Węgorzewo

A. Olech, System ochrony i przechowywania zabytków archeologicznych na Słowacji

Czytaj dalej „Światowit – Tom XIII–XIV (LIV-LV), fasc. A/B (2015-2016)”

Światowit, Supplement Series C: Pontica et Caucasica

vol. IThe Crimea and the Northern Black Sea Cost in Archaeological Research 1956-2013, red. M. Matera i R. Karasiewicz-Szczypiorski, Warsaw 2017

vol. II Interdisciplinary research on the antiquity of the Black Sea, red. M. Matera, R. Karasiewicz-Szczypiorski, Warsaw 2021
wersja on-line

vol. III – Paweł Gołyźniak, Engraved Gems from Tbilisi, Georgia. The Natsvlishcili Family Collection, Warsaw 2022
wersja on-line

 

Z aktualną ofertą sprzedaży można zapoznać się tutaj

Światowit, Supplement Series B: Barbaricum

W ramach tej serii ukazały się następujące tomy:

t. 1 – J. Okulicz-Kozaryn (red.), Warszawa 1989.

t. 2 – J. Okulicz-Kozaryn (red.), Studia z archeologii ludów bałtyjskich z wybrzeży Bałtyku i dorzecza Wisły, Warszawa 1992.

t. 3 – J. Okulicz-Kozaryn, W. Nowakowski (red.), Warszawa 1994.

t. 4 – W. Nowakowski, Od „Galindai” do „Galinditae”. Z badań nad pradziejami bałtyjskiego ludu z Pojezierza Mazurskiego, Warszawa 1995.

t. 5 – M. Kołacz, Osada kultury przeworskiej w Izdebnie Kościelnym, stanowisko I, gmina Grodzisk Mazowiecki, Warszawa 1995.

t. 6 – P. Szymański, A. Żórawska (oprac.), Materiały do archeologii dawnych ziem pruskich,  Warszawa 2000.

t. 7 – A. Juga-Szymańska, W. Nowakowski, P. Szymański (oprac.), Warszawa 2004.

t. 8 – J. Okulicz-Kozaryn, B. Kontny (red.), Warszawa 2009.

t. 9 – P. Szymański, Z badań nad chronologią i zróżnicowaniem kulturowym społeczności Mazur w późnej starożytności i u progu wczesnego średniowiecza, Warszawa 2013.

t. 10 – B. Kontny (red.), Warszawa 2014.

t. 11 – B. Kontny (red.), „Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur”. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, Warszawa 2015

t. 12 – A. Jarzec, Krosno, stan. 1. Nekropola kultury wielbarskiej z obszaru starożytnego ujścia Wisły. Materiały z badań w latach 1980-2009, Warszawa 2018

t. 13 – B. Kontny (red.), Wojna w pradziejach i średniowieczu, Warszawa 2021
wersja on-line

t. 14 – A. Mistewicz, A. Maciałowicz, M. Woźniak, Dąbek, stan. 9 – nekropola kultur przeworskiej i wielbarskiej na północnym Mazowszu / Dąbek, site 9 – a Przeworsk and Wielbark culture cemetery in northern Mazovia, Warszawa 2021
wersja on-line – pełen tekst, aneks 1, aneks 2, aneks 3, aneks 4.1, aneks 4.2, aneks 5

t. 15 – A. Brzózka, S. Domaradzka (red.), Prahistoria Polski stopami wydeptana. Studia poświęcone Doktorowi Adamowi Walusiowi. Warszawa 2021
wersja on-line

 

Z aktualną ofertą sprzedaży można zapoznać się tutaj

Światowit, Supplement Series A: Antiquity

Dotychczas w ramach tej serii ukazały się następujące tomy:

vol. IArcadia in Poland. An 18th Century Antique Garden and its famous Sculptures, T. Mikocki (red.), Warszawa 1998.

vol. II – A. Bursche, Złote medaliony rzymskie w barbaricum. Symbolika prestiżu i władzy społeczeństw barbarzyńskich u schyłku staożytności, Warszawa 1998.

vol. III – J. Kubińska, Ostotheques et kaustrai dans les inscriptions grecques d’Asie Mineure, Warszawa 1999.

vol. IV – I. Modrzewska-Pianetti, Sulla storia della laguna di Venezia nell’ Antichita, Warszawa 2000.

vol. V – T. Sarnowski, O. Ja. Savelja, Balaklava. Romische Militarstation und Heiligtum des Iupiter Dolichenus, Warszawa 2000.

vol. VI – R. Ciołek, Katalog znalezisk monet rzymskich na Pomorzu, Warszawa 2001.

vol. VII – J. Żelazowski, „Honos bigae”. Le statue onorarie romane su biga, Warszawa 2001.

vol. VIIIFalsifications in polish collections and abroad, J. Miziołek (red.), Warszawa 2001.

vol. IX – M. Rekowska-Ruszkowska, Le monde antique occidental dans les recist de voyageurs polonais (XVIIe-XIXe siecles), Warszawa 2002.

vol. X – B. Kaim, Architektura starożytnej Baktrii w okresie kuszańskim, Warszawa 2002.

vol. XI – K. Jakubiak, The development of defence system of Eastern Anatolia (the Armenian Upland) from the beginning of the Kingdom of Urartu to the end of Antiquity, Warszawa 2003.

vol. XII – M. Rekowska, W poszukiwaniu antycznej Cyrenajki… 200 lat badań na tle rozwoju zainteresowań archeologią w Europie (1706-1911), Warszawa 2013.

vol. XIII – K. Jakubiak, Sacral Landscape in Hatra, Warszawa 2014.

vol. XIV – T. Scholl, Miasta bosporańskie od wieku VI po połowę I wieku p.n.e., Warszawa 2014.

vol. XV – R. Karasiewicz-Szczypiorski, Forty i posterunki rzymskie w Scytii i Taurydzie w okresie pryncypatu, Warszawa 2015.

 

Z aktualną ofertą sprzedaży można zapoznać się tutaj

Światowit – Tom XII (LIII), fasc. A (2014)*

red. Franciszek M. Stępniowski, Andrzej Maciałowicz, Ludwika Jończyk, Dariusz Szeląg

Warszawa 2015

 

 

Studies and Materials

 

pdf icon large   Joanna Piątkowska-Małecka, Teresa Tomek, Exploration of animals at an Iron Age Site at Topaz Gala (Turkmenistan) – s. 9

 

pdf icon large   Maciej Grabowski, Tombs on the borders of the city – funerary use of Babylon’s City wall during the so-called Late Period – s. 25

 

pdf icon large   Karolina Michałowska, A digital reconstruction of roman terracotta reliefs – recreating the ancient technique – s. 39

 

pdf icon large   Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, The roman fort in Balaklava and its surrounding – s. 53

 

pdf icon large   Roksana Chowaniec, Corinthian roman relief bowls from Acrae, Prov. Syracuse, South-Eastern Sicily – s. 81

 

pdf icon large   Elżbieta Jastrzębowska, Virga in the the hands of Christ, Moses and Peter: pagan heritage or christian novelty? – s. 99

 

pdf icon large   Georg Zlawa, Zur Interpretation des Mosaiks in der Frühchristlischen Kirche Auẞerhalb der Stadtmauer von Teurnia/St. Peter in Holz (Kärnten/Österreich) – s. 111

 

pdf icon large   Mariusz Gwiazda, The marble decoration of the presbytery of the late antique basilica in Jiyeh (Porphyreon) – Lebanon – s. 127

 

pdf icon large   Marta Żuchowska, „Grape Picking” silk from Palmyra. A Han Dynasty chinese textile with a hellenistic decoration motif – s. 143

 

 

Chronicle of Excavations

 

pdf icon large   Roksana Chowaniec, Palazzolo Acreide, Sicily, Italy. Excavations in 2014 – s. 165

 

pdf icon large   Marta Fitula, New prehistoric finds from Costa dei Grani, Noto (Syracuse Province), Sicily – s. 171

 

pdf icon large   Tadeusz Sarnowski, Ludmiła A. Kovalevskaja, Agnieszka Tomas, Piotr Zakrzewski, Tomasz Dziurdzik, Emil Jęczmienowski, Novae 2014. Legionary defences and the rear part ot the fortess – s. 185

 

pdf icon large   Martin Lemke, Fieldwork at Novae 2014 – s. 193

 

pdf icon large   Agnieszka Tomas, Non-destructive investigations in the Extramural Area of Novae (Lower Moesia) in 2014 – s. 205

 

pdf icon large   Tomasz Kowal, Martin Lemke, Risan, Montenegro. Excavations in 2014 – s. 213

 

pdf icon large   Martin Lemke, Fieldwork at Scodra 2014 – s. 223

 

pdf icon large   Tomasz Scholl, Tanais, Russia. Excavations in season 2014 – s. 231

 

pdf icon large   Włodzimierz Godlewski, Dongola, Sudan – season 2013-2014 – s. 239

 

pdf icon large   Włodzimierz Godlewski, Naqlun, Egypt. Excavations in 2014 – s. 247

 

pdf icon large   Dagmara Wielgosz-Rondolino, Mariusz Gwiazda, A late antique house in Marea, Egypt. Excavations season 2014 – s. 255

 

pdf icon large   Barbara Kaim, The fifth season of excavations at Gurukly Tepe, Southern Turkmenistan (2014) – s. 263

 

pdf icon large   Karol Szymczak, A flint tool found during the fifth season of excavations at Gurukly Tepe, Southern Turkmenistan (2014) – s. 268

Światowit – Tom XI (LII), fasc. A (2013)

red. Franciszek M. Stępniowski, Andrzej Maciałowicz

Warszawa 2014

 

Studies and Materials

 

pdf icon large   Monika Rekowska, Dangerous liaisons? Archaeology in Libya 1911-1943 and its political background – s. 9-26

 

pdf icon large   Nodar Bakhtadze, The results of archaeological research of the rock-cut monuments in the Kvemo Kartli Region (Georgia) – s. 27-46

 

pdf icon large   Davide Tanasi, Germana Barone, Paolo Mazzoleni, A case study for an archaeometric characterisation of Sicilian Middle Bronze Age pottery (15th-13th c. BC) – s. 47-66

 

pdf icon large   Hasmik Z. Markaryan, The models of antique temples from Erebuni – s. 67-78

 

pdf icon large   Agnieszka Tomas,  A new dedicatory inscription from Novae (Moesia Inferior) – s. 79-86

 

pdf icon large   Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, The roman army and the walls of Chersonesos – s. 87-112

 

pdf icon large   Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Urszula Zawadzka-Pawlewska, Defensive walls of Chersonesos Taurica : an analysis of destruction and reconstruction traces – s. 113-131

 

pdf icon large   Marta Żuchowska, From China to Palmyra : the value of silk – s. 133-154

 

 

Chronicle of Excavations

 

pdf icon large   Roksana Chowaniec, Palazzolo Acreide, Sicily, Italy : excavations in 2013 – s. 157-161

 

pdf icon large   Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Oleg A. Savela, Excavations in Balaklava (Sevastopol, Ukraine) – season 2013 : discovery of praetorium – s. 163-172

 

pdf icon large   Tadeusz Sarnowski, Ludmiła A. Kovalevskaja, Investigations of 2013 at site 343 in the rural territory of Chersonesos Taurica, Yukharine Ravine (Crimea) – s. 173-178

 

pdf icon large   Tadeusz Sarnowski, Ludmiła A. Kovalevskaja, Agnieszka Tomas, Piotr Zakrzewski, Tomasz Dziurdzik, Emil Jęczmienowski, Novae 2013 : legionary defences and headquarters building – s. 179-188

 

pdf icon large   Martin Lemke, Fieldwork at Novae 2013 – s. 189-196

 

pdf icon large   Agnieszka Tomas, Non-destructive investigations in the extramural area of Novae (Lower Moesia) in 2013 – s. 197-207

 

pdf icon large   Tomasz Kowal, Risan, Montenegro : excavations in 2013 – s. 209-215

 

pdf icon large   Martin Lemke, Fieldwork at Scodra 2013 – s. 217-225

 

pdf icon large   Tomasz Scholl, Tanais, Russia : excavations in seasons 2012-2013 – s. 227-232

 

pdf icon large   Włodzimierz Godlewski, Dongola, Sudan : excavations in 2012-2013 – s. 233-240

 

pdf icon large   Barbara Kaim, The fourth season of excavations at Gurukly Depe, Southern Turkmenistan (2013) – s. 241-245

 

 

Events

 

pdf icon large   Monika Rekowska, A ceremony in Kozienice in honour of Professor Tomasz Mikocki – s. 249-251

Światowit – Tom X (LI), fasc. A (2012)

red. Franciszek M. Stępniowski, Andrzej Maciałowicz

Warszawa 2013

 

 

 

pdf icon large   Editorial – s. 7

 

 

Studies and Materials

 

pdf icon large   Anna Urszula Klimek, A system of stonemason marks applied in columns of the tetrastyle courtyard in The House of Leukaktios in Ptolemais, Cyrenaica – s. 11-22

 

pdf icon large   Elżbieta Jastrzębowska, Church Faҫade, religious symbol or exercise in masonry? The case of relief from Ptolemais – s. 23-30

 

pdf icon large   Emil Jęczmienowski, The fortifications of the Upper Moesian Limes. Topography, forms, garisson sizes – s. 31-57

 

pdf icon large   Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, The roman army in Tauric Chersonesos. City and burial areas – s. 59-90

 

pdf icon large   Arkadiusz Sołtysiak, Paleopathology in Mesopotamia. A short overview – s. 91-108

 

 

Chronicle of Excavations

 

pdf icon large   Roksana Chowaniec, Lorenzo Guzzardi, Palazzolo Acreide, Sicily, Italy. Excavations in 2012 – s. 111-115

 

pdf icon large   Krzysztof Misiewicz, Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Gonio (Georgia). Non-invasive surveys of the roman fort of Apsaros – 2012 season – s. 117-121

 

pdf icon large   Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Oleg Ȃ. Savelȃ, Balaklava (Sevastopol, Ukraine) – season 2012. Some remarks on the chronology and spatial layout of the roman fort – s. 123-137

 

pdf icon large   Тадеуш Сарновски, Людмила A. Koвалевская, Сельская округа Xepcoнeca Taврического (Kpым). Исследованиа 2012 г. в микрорегионе Верxне-Юxapиной Балки – s. 139-144

 

pdf icon large   Taduesz Sarnowski, Ludmiła A. Kovalevskaja, Agnieszka Tomas, Piotr Zakrzewski, Novae 2012. „Principia et Munitiones Castrorum”. Legionary defences – s. 145-150

 

pdf icon large   Martin Lemke, Fieldwork at Novae 2012 – s. 151-156

 

pdf icon large   Agnieszka Tomas, Non-destructive investigations in the extramural area of Novae (Lower Moesia, Bulgaria) in 2012 – s. 157-161

 

pdf icon large   Tomasz Kowal, Risan, Montenegro. Excavations in 2012 – s. 163-170

 

pdf icon large   Agnieszka Tomas, Piotr Jaworski, Non-destructive archaeological investigations in the River Sárviz Valley (Hungary), 2012 – s. 171-175

 

pdf icon large   Martin Lemke, Fieldwork at Scodra 2012 – s. 177-183

 

pdf icon large   Włodzimierz Godlewski, Dongola, Sudan. Excavations in 2012 – s. 185-192

 

pdf icon large   Włodzimierz Godlewski, Naqlun, Egypt. Excavations in 2012 – s. 193-201

 

pdf icon large   Barbara Kaim, The third season of excavations at Gurukly Depe, Southern Turkmenistan (2012) – s. 203-207

 

pdf icon large   Monika Różańska-Kardaś, Summary of two campaign of archaeological fieldwork at the Gurukly Shaheri caravanserai site in the Serakhs Oasis, Southern Turkmenistan, 2012 – s. 209-213

 

pdf icon large   Maciej Sobczyk, Maucallacta, Peru: information about the work carried out in the 2012 season – s. 215-221

Światowit – Tom IX (L), fasc. B (2011)

red. Franciszek M. Stępniowski, Andrzej Maciałowicz

Warszawa 2012

 

pdf icon large   Od Redakcji – s. 11

 

pdf icon large   Wojciech Nowakowski, Pożegnanie profesora dr. hab. Jerzego Okulicza-Kozaryna – s. 13-15

 

 

Studia i materiały

 

pdf icon large   Maria Krajewska, Archeologiczne Muzeum Erazma Majewskiego w Warszawie – s. 19-49

 

pdf icon large   Marzena Woźny, Kontakty Erazma Majewskiego z Włodzimierzem Demetrykowiczem w latach 1895-1922 – s. 51-78

 

pdf icon large   Michał Przeździecki, Karol Szymczak, Burins from tanged points. Some remarks on a specific way of shaping of tanged points – s. 79-86

 

pdf icon large   Witold Gumiński, Nowe wyjątkowe siedlisko osadnicze paraneolitycznej kultury Zedmar na wschodnim cyplu Wyspy Szczepanki (sektor „A”) na Mazurach – s. 87-144

 

pdf icon large   Katarzyna Januszek, Krzemienne groty strzał jako przykład wyznacznika początków epoki brązu na stanowisku 1 w Suchaczu, gm. Tolkmicko, woj. warmińsko-mazurskie – s. 145-150

 

pdf icon large   Dariusz Manasterski, Typ Juodkranté – iwieński i trzciniecki komponent stylistyczny w ceramice z rzucewskiej osady w Suchaczu – s. 151-168

 

pdf icon large   Marcin Woźniak, Groby i krąg kamienny z Błędowa w pow. wąbrzeskim (dawne Blandau, Kr. Culm) – s. 169-179

 

pdf icon large   Wojciech Nowakowski, „Kurhany Jaćwięgów” – kilkadziesiąt lat naukowego mitu – s. 181-192

 

pdf icon large   Kalina Skóra, Tomasz Kurasiński, Nietypowe przedmioty w wyposażeniu dwóch pochówków z cmentarza wczesnośredniowiecznego w Radomiu, st. 4 – s. 193-212

 

 

Materiały z konferencji

 

pdf icon large   Konferencja „Metody badań inwentrzy krzemiennych – teoria i praktyka”, Sandomierz 7-8 września 2007 r. – s. 214

 

pdf icon large   Zdeňka Nerudová, Moravský Krumlov, site IV. The reconstruction of the szeletian reduction strategy on the basis of refittings – s. 215-222

 

pdf icon large   Marcin Dziewanowski, On the classification of by-products of the reduction for blades – some aspects of technology in swiderian assemblages – s. 223-233

 

pdf icon large   Dominik K. Płaza, Exchange of lithics seen from the perspective of flint material refitting. Case study of the final paleolithic site Krzeczów 9 in Zakole Załęczańskie – s. 235-243

 

pdf icon large   Witold Gróżdż, Katarzyna Pyżewicz, Witold Migal, Michał Przeździecki, Multi-aspect analysis of flint materials from Suchodółka, site 3, the świętokrzyskie voivodeship – s. 245-258

 

pdf icon large   Katarzyna Pyżewicz, Piotr Rozbiegalski, Sposoby rozpalania ognia w młodszej epoce kamienia na terenie ziem polskich w kontekście badań eksperymentalno-traseologicznych – s. 259-272

 

pdf icon large   Paweł Valde-Nowak, Ostrza typu Czchów. Krzemieniarski wyznacznik kultury Otomani – s. 273-277

 

 

Kronika wykopalisk

 

pdf icon large   Andrzej Szela, Brudnice, st. V, woj. mazowieckie. Badania w roku 2011 – s. 281-286

 

pdf icon large  Andrzej Buko, Chełm (Góra Katedralna), woj. lubelskie. Badania XIII-wiecznego zespołu rezydencjonalnego w roku 2011 – s. 287-292

 

pdf icon large   Paweł Szymański, Czerwony Dwór, st. XXI, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2011 – s. 293-297

 

pdf icon large   Maciej Kurdwanowski, Michał Starski, Człuchów (Zamek), woj. pomorskie. Badania w roku 2011 – s. 299-304

 

pdf icon large   Paweł Szymański, Kośmidry, st. I, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2011 – s. 305-308

 

pdf icon large   Agnieszka Jaremek, Magdalena Nowakowska, Leginy, st. IX. Wyniki badań sondażowych w roku 2011 – s. 309-312

 

pdf icon large   Michał Starski, Lębork (Rynek), woj. pomorskie. Badania w roku 2011 – s. 313-318

 

pdf icon large   Ludwika Jończyk, Niemcowizna, st. 1, woj. podlaskie. Badania w roku 2011 – s. 319-322

 

pdf icon large   Adam Cieśliński, Andrzej Kasprzak, Zbigniew Stasiak, Nowy Łowicz, st. 2, woj. zachodniopomorskie. Badania w roku 2011 – s. 323-330

 

pdf icon large   Władysława Roszyk, Petrykozy, woj. mazowieckie Badania w 2011 roku – s. 331-336

 

pdf icon large   Karolina Blusiewicz, Puck (działka 123), woj. pomorskie. Badania w latach 2010-2011 – s. 337-342

 

pdf icon large   Ireneusz Nazaruk, Michał Starski, Puck (Skarpa Nadmorska), woj. pomorskie. Badania w roku 2011 – s. 343-348

 

pdf icon large   Ludwika Jończyk, Szurpiły, st. 8 („Mosiężysko”), woj. podlaskie. Badania w roku 2011 – s. 349-353

 

pdf icon large   Ewa Marczak, Truszki-Zalesie, st. 3 (osada „Siedlisko”), woj. podlaskie. Badania w roku 2011 – s. 355-358

 

pdf icon large   Michał Dzik, Twarogi Lackie, st. 9, woj. podlaskie. Badania w roku 2011 – s. 359-362

 

 

Recenzje, dyskusje

 

pdf icon large   Karol Szymczak,

Review: David R. Harris, „Origins of agriculture in Western Central Asia. An environmental-archaeological study”, University of Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology, Philadelphia 2010 – s. 365-366

 

pdf icon large   David R. Harris,

Comment on Karol Szymczak’s review of „Origins of agriculture in Western Central Asia. An environmental-archaeological study”, Philadelphia 2010 – s. 367

Skip to content