Nowe odkrycia w jeziorze Lubanowo

Nowe odkrycia w jeziorze Lubanowo

Archeolodzy podwodni z Instytutu, a obecnie Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą badania w tym jeziorze od 2015 r. Do tej pory wyłowiono już kilkaset zabytków.

W bieżącym roku skoncentrowano się na badaniu dna w południowej części zbiornika. Zespół kierowany przez dr. hab. Bartosza Kontnego, prof. ucz. wydobył kilkadziesiąt zabytków z różnych okresów. Szczególną uwagę naukowców zwróciła łódź jednopienna, grot i kabłąki wiader klepkowych z okresu wczesnorzymskiego oraz mosiężny tłok pieczętny z początków XIX w.

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C83548%2Czachodniopomorskie-tlok-pieczetny-pruskiego-generala-wydobyto-z-jeziora-w