Karty Wykopalisk

Szanowni Państwo,
jeśli chcą Państwo by tegoroczne ćwiczenia terenowe zostały wpisane do USOS proszę o dostarczenie Kart Wykopalisk do dziekanatu ds studenckich.
Karty muszą być wypełnione i podpisane przez prowadzących ćwiczenia. Karty można przesłać drogą mailową.
p.o. KJD

Do Prowadzących wykopaliska

Szanowni Państwo,
wszystkich, którzy w tym sezonie prowadzili ćwiczenia terenowe proszę o pilne przesłanie do dziekanatu studenckiego listy studentów wraz z numerami indeksów i ocenami. Studentów proszę poprosić o dostarczenie Kart Wykopalisk. Bez tego ćwiczenia nie zostaną zaliczone.
(preliminarz nie wystarcza do wpisania do USOS).
p.o. KJD