Karty Wykopalisk

Szanowni Państwo,
jeśli chcą Państwo by tegoroczne ćwiczenia terenowe zostały wpisane do USOS proszę o dostarczenie Kart Wykopalisk do dziekanatu ds studenckich.
Karty muszą być wypełnione i podpisane przez prowadzących ćwiczenia. Karty można przesłać drogą mailową.
p.o. KJD