Do Prowadzących wykopaliska

Szanowni Państwo,
wszystkich, którzy w tym sezonie prowadzili ćwiczenia terenowe proszę o pilne przesłanie do dziekanatu studenckiego listy studentów wraz z numerami indeksów i ocenami. Studentów proszę poprosić o dostarczenie Kart Wykopalisk. Bez tego ćwiczenia nie zostaną zaliczone.
(preliminarz nie wystarcza do wpisania do USOS).
p.o. KJD