Na granicy światów. Obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie, woj. świętokrzyskie – PDF

Publikacja pod redakcją Michała Przeździeckiego i Witolda Migala to kompleksowe opracowania wyników badań przeprowadzonych w latach 2004–2009 na stan. Ćmielów 95 („Mały Gawroniec”), pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie. Do najważniejszych efektów tych prac należy odkrycie pozostałości obozowiska kultury magdaleńskiej, na które obok unikatowych śladów pokonstrukcyjnych, składa się także bogata kolekcja artefaktów krzemiennych, kamiennych i hematytowych. Oprócz wieloaspektowego studium całości źródeł ruchomych oraz nieruchomych monografia obejmuje również analizę szerokiego pakietu danych geomorfologicznych.

Na granicy światów. Obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie
Na granicy światów. Obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie

Książka w formacie PDF

Loga

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Ochrony Promocji Kultury

Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo, decyzją prodziekan ds. studenckich dr hab. Agnieszki Tomas w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Archeologii UW, dr. hab. Bartoszem Kontnym, prof. ucz. w dniu 22 grudnia 2020 r. (wtorek) zostały ustanowione godziny dziekańskie, które będą obowiązywały od godz. 15:00, w związku z posiedzeniem Rady Wydziału Archeologii UW.

Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą – promocja książki

Pod koniec bieżącego roku ukazała się napisana przez Danutę Jaskanis i Pawła Szymańskiego książka: „Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą”. Jest to dawno oczekiwana w środowisku archeologów, regionalistów i wszystkich zainteresowanych pradziejami Polski północno-wschodniej synteza wyników badań interdyscyplinarnych prowadzonych w latach 1962-1965 i 1971 r., na stanowisku archeologicznym położonym nad rzeką Czarna Hańcza, niedaleko wsi Osowa, w powiecie suwalskim. Pracami archeologicznymi kierował Jan Jaskanis. Prezentowana książka obejmuje część materiałową z opisem poszczególnych obiektów i zabytków ruchomych. Towarzyszy jej bogata część analityczna i planistyczna, ukazująca po raz pierwszy w kręgu osad kultury sudowskiej układ przestrzenny znacznej części przebadanej osady. Wartość książki podnoszą dołączone do niej opracowania specjalistyczne, mianowicie: badania palinograficzne omawiające na podstawie wierceń stratygrafie osadów, analiza i identyfikacja gatunkowa znalezisk roślin uprawnych i chwastów oraz ustalenie i ocena w analizie archeozoologicznej charakteru gospodarki hodowlanej.
Publikacja w formacie A4, z przepięknym zdjęciem doliny Czarnej Hańczy na okładce, liczy 400 stron. Została wydana w nakładzie 300 egzemplarzy przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacja została dofinansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Na promocję książki, która odbędzie się online, zapraszamy serdecznie we środę, 23 grudnia 2020 roku o godzinie 11.00, na fanpage Facebook Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
Czytaj dalej Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą – promocja książki

Wybory Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Archeologii przeprowadzi w dniach 22. grudnia 2020 – 11. stycznia 2021 wybory członków Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w grupie nauczycieli akademickich mających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz w grupie innych nauczycieli akademickich. Szczegóły w załącznikach.

Do wszystkich uprawnionych do udziału w wyborach (tj. nauczycieli akademickich, którzy zadeklarowali przynależność do dyscypliny archeologia) zostały 15. grudnia wysłane zawiadomienia wyborcze. Jeżeli ktoś takiego zawiadomienia nie otrzymał, proszę o kontakt.

dr hab. Sławomir Rzepka

Przewodniczący WKW WA

s.rzepka@uw.edu.pl