Na granicy światów. Obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie, woj. świętokrzyskie – PDF

Publikacja pod redakcją Michała Przeździeckiego i Witolda Migala to kompleksowe opracowania wyników badań przeprowadzonych w latach 2004–2009 na stan. Ćmielów 95 („Mały Gawroniec”), pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie. Do najważniejszych efektów tych prac należy odkrycie pozostałości obozowiska kultury magdaleńskiej, na które obok unikatowych śladów pokonstrukcyjnych, składa się także bogata kolekcja artefaktów krzemiennych, kamiennych i hematytowych. Oprócz wieloaspektowego studium całości źródeł ruchomych oraz nieruchomych monografia obejmuje również analizę szerokiego pakietu danych geomorfologicznych.

Na granicy światów. Obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie
Na granicy światów. Obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie

Książka w formacie PDF

Loga

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Ochrony Promocji Kultury

Skip to content