Zostań tutorem studenta ze spektrum autyzmu!

👉 Zostań tutorem studenta ze spektrum autyzmu!

Ogarnięcie wszystkich spraw na studiach bywa trudne – zajęcia, zaliczenia i kontakty społeczne to dla wielu studentów duże wyzwania. Chcesz pomóc innym odnaleźć się na uczelni, a zarazem rozwinąć własne kompetencje i zdobyć cenne doświadczenie zawodowe?

👉 Zgłoś się do programu tutoringu studenckiego!

W ramach programu:

👩🏼‍🏫 odbędziesz szkolenie w Centrum Wsparcia Akademickiego BON UW

🤝 będziesz regularnie (przez co najmniej semestr) spotykał/a się ze studentem ze spektrum autyzmu potrzebującym wsparcia

🙋‍♂️ sam/a możesz liczyć na stałe wsparcie koordynatora programu

💲 otrzymasz wynagrodzenie za swoją pracę

👉 Dowiedz się więcej i zgłoś się: www.bon.uw.edu.pl/tutoring

Projekt “Uniwersytet dla wszystkich – level up” nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Aldona Mueller-Bieniek

dr hab. Aldona Mueller-Bieniek

e-mail:
a.muellerbie@uw.edu.pl

dyżury:
w formie zdalnej, po uprzednim kontakcie mailowym

zainteresowania naukowe:

Archeobotanika; historia roślin uprawnych i użytkowych; chwasty i rośliny inwazyjne

Archeologia środowiskowa; historia środowiskowa; paleoekologia; interakcje człowiek-środowisko na przestrzeni dziejów; antropogeniczne zmiany krajobrazu

Izotopy stabilne węgla i azotu w badaniach paleodietetycznych i paleośrodowiskowych

Inna działalność:

Sekretarz Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU (od 2012); członek zarządu Association for Environmental Archaeology (2020-2024); członek redakcji czasopisma Land (2020).

Uczestnik ekspedycji w Egipcie (m.in. Nabta Playa i Tell el Murra), Grecji (Maroulas na wyspie Kythnos), w Gruzji (m.in. Atskuri) oraz na licznych stanowisk na terenie Polski. Liczne wizyty studyjne i staże w zagranicznych ośrodkach naukowych m.in. w Instytucie Prehistorii, Uniwersytetu w Leidzie, Georgian National Museum w Tbilisi, Instytucie Archeologii, Oxford University i Instytucie Archeologii, UCL.

Projekty badawcze (ostanie 10 lat):

Rozwój rolnictwa i paleodiety w epoce neolitu i brązu na podstawie badań izotopów stabilnych azotu i węgla w szczątkach biologicznych; nr projektu: 2013/10/M/HS3/00537; NCN (2014-2018), kierownik: A. Mueller-Bieniek

Pola i lasy – neolityczna dynamika zmian krajobrazu w Europie strefy umiarkowanej; nr projektu: UMO-2017/24/U/HS3/00505; NCN (2017-2018), kierownik: Mueller-Bieniek

Opracowanie materiałów ze stanowiska 3a-c Lutomiersk – Koziówki; nr projektu: 1080/11/FPK/NID; MKiDN (2011-2012), kierownik: B. Muzolf

Archeologiczne, archeobotaniczne i paleośrodowiskowe badania w zachodniej części Niecki Nidziańskiej; nr projektu: 2013/11/B/HS3/03822; NCN (2014-2017), kierownik: Magdalena Moskal-del Hoyo

Historia środowiskowa Krakowa; nr projektu: UMO-2015/19/B/HS3/01762, NCN (2016-2019), kierownik: A. Izdebski

Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim, MKiDN (2019-2020), kierownik: O. Felczak

Publikacje:

https://orcid.org/0000-0002-5330-4580
Research Gate