Katedra Bioarcheologii

adres:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pokój 0.26, 0.28, 0.29, tel. +48 22 55 22 837 (844)

kierownik katedry:
dr Anna Gręzak

pracownicy:
dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. ucz.
dr hab. Joanna Piątkowska-Małecka
dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. ucz.
dr Rafał Fetner
dr Elżbieta Jaskulska

z Katedrą współpracuje także:
dr hab. Wiesław Więckowski, prof. ucz. (Katedra Archeologii Ameryk)

doktoranci:
mgr Monika Dzierlińska
mgr Kamil Niemczak
mgr Joanna Szymczak
mgr Aleksandra Grzegorska
mgr Adam Budziszewski

informacje o katedrze:
Bioarcheologia stanowi integralną część badań archeologicznych pomocną zwłaszcza w rekonstrukcji relacji człowieka i środowiska na przestrzeni dziejów. W Katedrze Bioarcheologii prowadzimy badania i dydaktykę w zakresie archeozoologii, antropologii i archeobotaniki. Prowadzimy analizy szczątków zwierzęcych, ludzkich i roślinnych, rekonstruując gospodarkę, warunki życia, dietę, stan zdrowia czy pochodzenie ludzi, zwierząt i roślin, jak również środowisko, handel, kontakty międzykulturowe i zagadnienia związane z kultem i religią. Współpracujemy z wieloma misjami archeologicznymi w Polsce i poza jej granicami, w Europie, a także w Azji, Afryce, Ameryce Środkowej i Południowej.