Zostań tutorem studenta ze spektrum autyzmu!

👉 Zostań tutorem studenta ze spektrum autyzmu!

Ogarnięcie wszystkich spraw na studiach bywa trudne – zajęcia, zaliczenia i kontakty społeczne to dla wielu studentów duże wyzwania. Chcesz pomóc innym odnaleźć się na uczelni, a zarazem rozwinąć własne kompetencje i zdobyć cenne doświadczenie zawodowe?

👉 Zgłoś się do programu tutoringu studenckiego!

W ramach programu:

👩🏼‍🏫 odbędziesz szkolenie w Centrum Wsparcia Akademickiego BON UW

🤝 będziesz regularnie (przez co najmniej semestr) spotykał/a się ze studentem ze spektrum autyzmu potrzebującym wsparcia

🙋‍♂️ sam/a możesz liczyć na stałe wsparcie koordynatora programu

💲 otrzymasz wynagrodzenie za swoją pracę

👉 Dowiedz się więcej i zgłoś się: www.bon.uw.edu.pl/tutoring

Projekt “Uniwersytet dla wszystkich – level up” nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.