Zaproszenie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na promocję publikacji pt. Subneolit środkowego Mazowsza w świetle archiwalnych zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Promocja odbędzie się w formie hybrydowej 24 stycznia 2023 r. w Wydziale Archeologii UW, sala 212, godz. 12.00. Link do transmisji online: meet.google.com/fzk-ouef-rqf