Novae – osiedle cywilne (canabae)

Kierownik badań: dr Agnieszka Tomas Nazwa stanowiska: Novae Kraj: Bułgaria Instytucje partnerskie: Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii Bułgarskiej Akademii Nauk z Muzeum Type stanowiska: rzymski obóz legionowy (castra legionis), osiedle cywilne (canabae legionis) i miasto późnoantyczne. Chronoloigia: I-VI w. Obóz w Novae leży dziś w północnej Bułgarii, nad Dunajem, nieopodal miasta Swisztow. Został założony …

Novae – statuaryczno-epigraficzny pejzaż centralnej części rzymskiego obozu

Kierownik badań: prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski†, dr hab. Agnieszka Tomas Miejsce badań: Novae Kraj: Bułgaria Instytucje uczestniczące w badaniach: Instytut Archeologii UW, Instytut Archeologii UW, Bułgarska Akademia Nauk i Narodowy Instytut Archeologii z Muzeum Charakter stanowiska: rzymski obóz legionowy (castra legionis), osiedle przyobozowe (canabae legionis) i miasto późnoantyczne. Chronologia: I-VI w. Obóz w Novae leży dziś w północnej Bułgarii, …

Novae – rzymski obóz legionowy i miasto późnoantyczne

Kierownik badań: dr hab. Agnieszka Tomas Miejsce badań: Novae Kraj: Bułgaria Instytucje uczestniczące w badaniach: Instytut Archeologii UW, Instytut Archeologii UW, Bułgarska Akademia Nauk i Narodowy Instytut Archeologii z Muzeum Charakter stanowiska: rzymski obóz legionowy (castra legionis), osiedle przyobozowe (canabae legionis) i miasto późnoantyczne. Chronologia: I-VI w. Obóz w Novae leży dziś w północnej Bułgarii, nad Dunajem, …

Agnieszka Tomas

dr hab. Agnieszka Tomas e-mail: agnieszka.tomas@uw.edu.pl (tylko do kontaktu z wykładowcami i studentami uczęszczającymi na moje zajęcia) dyżury dziekańskie poniedziałek 10-12.00 dyżury do zajęć wtorek 15.30-17.00 kontakt mailowy ze studentami: wa.student@uw.edu.pl Spotkania w ramach dyżurów tylko zdalnie po uprzednim umówieniu się drogą mailową poprzez adres wa.student@uw.edu.pl W pilnej sprawie można umówić się poza dyżurem. Aby …