Novae – osiedle cywilne (canabae)

Kierownik badań: dr Agnieszka Tomas Nazwa stanowiska: Novae Kraj: Bułgaria Instytucje partnerskie: Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii Bułgarskiej Akademii Nauk z Muzeum Type stanowiska: rzymski obóz legionowy (castra legionis), osiedle cywilne (canabae legionis) i miasto późnoantyczne. Chronoloigia: I-VI w. Obóz w Novae leży dziś w północnej Bułgarii, nad Dunajem, nieopodal miasta Swisztow. Został założony prawdopodobnie około połowy I w. n.e. Z tym …

Novae – statuaryczno-epigraficzny pejzaż centralnej części rzymskiego obozu

Kierownik badań: prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski†, dr hab. Agnieszka Tomas Miejsce badań: Novae Kraj: Bułgaria Instytucje uczestniczące w badaniach: Instytut Archeologii UW, Instytut Archeologii UW, Bułgarska Akademia Nauk i Narodowy Instytut Archeologii z Muzeum Charakter stanowiska: rzymski obóz legionowy (castra legionis), osiedle przyobozowe (canabae legionis) i miasto późnoantyczne. Chronologia: I-VI w. Obóz w Novae leży dziś w północnej Bułgarii, nad Dunajem, nieopodal miasta Swisztow. Został założony prawdopodobnie około połowy …

Novae – rzymski obóz legionowy i miasto późnoantyczne

Kierownik badań: dr hab. Agnieszka Tomas Miejsce badań: Novae Kraj: Bułgaria Instytucje uczestniczące w badaniach: Wydział Archeologii UW, Bułgarska Akademia Nauk i Narodowy Instytut Archeologii z Muzeum Charakter stanowiska: rzymski obóz legionowy (castra legionis), osiedle przyobozowe (canabae legionis) i miasto późnoantyczne. Chronologia: I-VI w. Obóz w Novae leży dziś w północnej Bułgarii, nad Dunajem, nieopodal miasta Swisztow. Został założony prawdopodobnie około połowy I w. …

Działalność Naukowa

Wykłady Ostatni łowcy-zbieracze na ziemiach polskich – wykład Premiera filmu o wykopaliskach na skraju Puszczy Kampinowskiej Muzeum Narodowe, wykład z okazji 60-lecia odkrycia katedry w Faras Iron Men, czyli o kulturze przeworskiej – KONTEKST O zwojach z Qumran i o dolinie Wadi Natrun w programie Eureka. Rola doświadczenia w badaniach eksperymentalnych na podstawie neolitycznej metalurgii mied… Królestwo Smoka. Podróż archeologiczna po Wietnamie. Wyniki wieloletnich badań Katedry Archeologii Epoki Kamienia …

Tomas Agnieszka

dr hab. Agnieszka Tomas Katedra Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich ORCID: 0000-0001-9578-8221 E-mail: agnieszka.tomas@uw.edu.pl Telefon: +48 22 55 22 805 (806, 807) Dyżury: poniedziałek 13.30–15.30, pokój 3.05 piątek 9.30–11.30, pokój 3.05 (po uprzednim uzgodnieniu mailowo) Zainteresowania naukowe: – archeologia prowincji rzymskich – archeologia rzymskiego limesu – osadnictwo cywilne na rzymskim pograniczu – transformacja baz wojskowych w okresie późnoatnycznym Działalność zawodowa i najważniejsze …