Agnieszka Tomas

Agnieszka Tomas
dr hab. Agnieszka Tomas

ORCID0000-0001-9578-8221

Jednostka: Katedra Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich

E-mail: agnieszka.tomas@uw.edu.pl (tylko do kontaktu z wykładowcami i studentami uczęszczającymi na moje zajęcia)

 • dyżury dziekańskie – w okresie wakacyjnym kontakt mailowy; 5.08-15.09.2021 r. wykopaliska w Novae
 • dyżury do zajęć – będą podane od nowego roku akademickiego
 • w sprawach studenckich kontakt mailowy z Prodziekan: wa.student@uw.edu.pl

Spotkania w ramach dyżurów tylko zdalnie po uprzednim umówieniu się drogą mailową poprzez adres wa.student@uw.edu.pl

W pilnej sprawie można umówić się poza dyżurem. Aby sprawdzić dostępne terminy należy zalogować się na konto w domenie UW, u góry po lewej wybrać Kalendarz Google, w kalendarzu po lewej na dole kliknąć “+” i wpisać adres wa.student@uw.edu.pl – wtedy wyświetli się mój grafik. Potem można go usunąć lub “odkliknąć”, aby nie wyświetlał się w kalendarzu.

Zainteresowania naukowe:
archeologia prowincji rzymskich, badania nad pograniczem rzymskim (archeologia rzymskiego limesu), osadnictwo cywilne przy rzymskich obozach legionowych i fortach oddziałów pomocniczych i ich transformacja w okresie późnego antyku

Pozostała działalność:
Pracownik Instytutu (obecnie Wydziału) od 2007 roku. Uczestniczka i koordynator badań nieinwazyjnych i wykopaliskowych w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. Uczestniczka badań wykopaliskowych na Krymie, w Rosji i w Polsce. Stypendystka Fundacji S. Batorego , Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.

Kierownik Ekspedycji Archeologicznej Wydziału Archeologii UW w Novae. Aktualnie kieruje dwoma projektami badawczymi realizowanymi w rzymskim obozie legionowym w Novae (pn. Bułgaria).

Prodziekan ds. studenckich w roku akademickim 2020/21.

Projekty badawcze:

Novae 2016-2021. Osiedle cywilne przy rzymskim obozie legionowym w Novae (Mezja Dolna) i jego losy w okresie późnego antyku (A. Tomas)

Novae 2017-2022. In medio castrorum. Statuaryczno-epigraficzny pejzaż centralnej części rzymskiego obozu w Novae (T. Sarnowski, projekt bezwykopaliskowy)

Novae 2012-2015. Badania struktur osadniczych przy użyciu niedestrukcyjnych metod badań terenowych (A. Tomas, zakończony)

Wybrane publikacje:

 1. „Marcus Aurelius Statianus from Lower Moesia. A Note on His Origin, Status and Business.” In The Lower Danube in Antiquity (VI BC-VI AD), Tutrakan, Sofia 2007, 231–234 (with: T. Sarnowski).
 2. Inter Moesos et Thraces. The Rural Hinterland of Novae in Lower Moesia (1st – 6th centuries AD), Oxford 2016: Archaeopress.
 3. Living with the Army I. Civil Settlements near Roman Legionary Fortresses in Lower Moesia, Warsaw 2017: Institute of Archaeology, University of Warsaw.
 4. „Reading Gender and Social Life in Military Spaces.” Światowit 49/A, 2009-2010 (2011): 139–152.
 5. „Connecting to Public Water: The Rural Landscape and Water Supply of Lower Moesia.” Archaeologia Bulgarica 15/2, 2011: 59–72.
 6. „Canabae legionis I Italicae: state of research on civil settlements accompanying the legionary camp in Novae (Lower Moesia) compared to relevant Lower Danubian sites.” Światowit L/A, 2011 (2012): 155–168.
 7. „A Roman site in the Sarviz River Valley (Pannonia Inferior). Preliminary results.” Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 66/1, 2015: 203–215. (with Z. Kis)
 8. „A New Dedicatory Inscription from Novae (Lower Moesia).” Światowit 52/A, 2013 (2014): 79–86.
 9. „A Six-century pottery kiln from Novae (Moesia secunda). A contribution to the local pottery manufacturing.” Archaeologia Bulgarica 19/3, 2015: 63–74.
 10. „Life on the Frontier: Roman Military Families in Lower Moesia.” Studia Europaea Gnesnensia 16, 2017: 225-257.
 11. „Castra et canabae legionis. Organizacja przestrzeni i administracja cywilnych osiedli przy rzymskich obozach legionowych.” In Między murami miasta a ścianami koszar – garnizony i historia miejska na przestrzeni dziejów [=Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne 145/4], 665–683. Kraków 2018: Wydawnictwo UJ.
 12. „Dionysus or Liber Pater? The Evidence of the Bacchic Cult at Novae (castra et canabae legionis ) and in its Hinterland.” In Ad fines imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski ab amicis, collegis discipulisque dedicata, ed. by A. Tomas, 257–275. Warsaw 2015: Insitute of Archaeology, University of Warsaw.
 13. „The Mithreum at Novae Revisited.”
 14. In Ad fines imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski ab amicis, collegis discipulisque dedicata, ed. by A. Tomas, 227–247 (with M. Lemke). Warsaw: Insitute of Archaeology, University of Warsaw.
 15. „Female family members related to soldiers and officers of the legio I Italica. A case study.” In Colonization and Romanization in Moesia Inferior. Premises of A Contrastive Approach, ed. by L. Mihailescu-Bîrliba, 93–124. Kaiserlautern 2015: Harassovitz Verlag.
 16. „Pre-Roman Settlements in the Hinterland of Novae in Lower Moesia: a re-assessment of the displacements of the conquered tribes by the Romans.” In Romans in the Middle and Lower Danube Valley: Case Studies in Archaeology, Epigraphy, and History, first century BC – fifth century AD, ed. by E. de Sena, C. Timoc, B.A.R. Int. Ser. 2882, 2018, 13–22. Oxford: BAR Publishing.
 17. „Non-destructive research in the surroundings of the Roman fort Tibiscum (Romania).” Archaeological Prospection 27/1, 2020: 1–20 (with M. Pisz, Al. Hegyi) https://doi.org/10.1002/arp.1767
 18. „The eastern necropolis of Novae.” Archaeologia Bulgarica 24/3, 2020: 37–63 (with: E. Jaskulska, J. Dworniak-Jarych, E Jęczmienowski, T. Dziurdzik, A. Mech) https://www.archaeologia-bulgarica.com/en/wp-content/uploads/2020/11/Archaeologia-Bulgarica-2020-3.pdf
 19. „What’s for dinner today? Remarks on the provisions and diet of Roman soldiers during the Principate.” Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis 5, 2020: 128–154 (http://samai.uni.wroc.pl/czasopismo-online/czasopismo-naukowe-online/numer-piaty-2020/)
 20. „Reconstruction process of the civil settlement near Novae (Moesia inferior). Epigraphic evidence.” In Ad ripam fluminis Danuvi. Papers of the 3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces Vienna, 11th-14th November 2015, ed. by F. Mitthof, Ch. Cenati, L. Zerbini, Tyche Suppl. 11, 39–66. Wien 2021: Holzhausen.