Novae – rzymski obóz legionowy i miasto późnoantyczne

Kierownik badań: dr hab. Agnieszka Tomas
Miejsce badań: Novae
Kraj: Bułgaria
Instytucje uczestniczące w badaniach: Instytut Archeologii UW, Instytut Archeologii UW, Bułgarska Akademia Nauk i Narodowy Instytut Archeologii z Muzeum
Charakter stanowiska: rzymskie obóz legionowy, osiedle przyobozowe (canabae legionis) i miasto późnoantyczne


Opis aktualnych badań: W roku 2017 rozpoczęliśmy projekt badawczy, którego celem będzie ustalenie losów wschodniej części osiedla przyobozowego (canabae), które w okresie późnoantycznym zostało otoczone murami obronnymi jako część cywilnego miasta. Celem projektu jest próba ustalenia dziejów użytkowania tego terenu, jego funkcji i roli jako części osiedla przyobozowego, a także przyczyn, dla których miejsce to otoczono murami w okresie późnoantycznym. Spróbujemy dowiedzieć się w jakich warunkach mieszkali i czym zajmowali się mieszkańcy tej części Novae, czy w czasie niepokojów i najazdów barbarzyńskich istniejące tu budynki uległy zniszczeniu i czy w okresie późnoantycznym doszło do zmiany funkcji tego miejsca.

Dzięki odkryciom w roku 2018 dowiedzieliśmy się, że część obszaru położonego na wschód od obozu legionowego zajmowało cmentarzysko przyobozowe. W roku 2019 będziemy kontynuować badania w obrębie cmentarzyska oraz późnoantycznej zabudowy, która powstała w tym miejscu.

Zobacz więcej tutaj

Projekt/finansowanie: “Osiedle cywilne przy rzymskim obozie legionowym w Novae (Mezja Dolna) i jego losy w okresie późnego antyku”, NCN, OPUS 10, nr 2015/19B/HS3/017/90

 

Pozostałe projekty Instytutu Archeologii realizowane w Novae:

Novae 2016-2019. In medio castrorum. Statuaryczno-epigraficzny pejzaż centralnej części rzymskiego obozu w Novae (T. Sarnowski, projekt bezwykopaliskowy)

Novae 2012-2015. Badania struktur osadniczych przy użyciu niedestrukcyjnych metod badań terenowych (A. Tomas, zakończony)

Novae 2009-2011. Komendantura obozu i fortyfikacje (T. Sarnowski, zakończony)