Prezentacja dotycząca procesu dyplomowania

Szanowni Państwo,

Przesyłam obiecaną prezentację dotyczącą procesu dyplomowania oraz nagranie spotkania z 10 stycznia br.

Proces dyplomowania_dla_studentów – prezentacja w pdf

Proces dyplomowania dla studentów – nagranie spotkania (udostępnione przez Dysk Google, wymagane zalogowania się kontem studenckim)

Z wyrazami szacunku,
Elżbieta Jaskulska
Prodzieka ds. studenckich Wydziału Archeologii UW

Wyniki wyborów przedstawicieli studentów

Uprzejmie informuję, że w dniu 10. listopada zostały ogłoszone wyniki wyborów przedstawicieli studentów na Wydziale Archeologii.

Do Rady Samorządu Studentów Wydziału Archeologii UW zostali wybrani:

1. BELKIEWICZ Klaudia Monika
2. CHMIELEWSKI-GILL Jan Alexander
3. FORNAL Nikola Lucyna
4. KOBOJEK Weronika Wiktoria
5. KURJAN Izabella Natalia

Przedstawicielami studentów w Radzie Wydziału Archeologii UW zostali:

1. KURJAN Izabella Natalia
2. SŁUGOCKI Jarema Ryszard
3. SZYMANEK Jędrzej Filip

W załączeniu przesyłam opublikowane protokoły wyborcze: Protokół – RSS WA – okr. wyb. nr 19; Protokół – RW WA.

Wszystkim wybranym serdecznie gratuluję i liczę na owocną współpracę.

Elżbieta Jaskulska

Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Archeologii UW

Głosowanie do Samorządu i Rad przy Wydziale Archeologii UW

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zgodnie z obwieszczeniem Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 października 2022 roku zostały ogłoszone szczegóły dotyczące wyborów przedstawicieli studentów do rad przy Wydziale Archeologii UW. Proszę zapoznać się z obwieszczeniem. Szczegóły dostępne na stronie Komisji Wyborczej: http://ukw.samorzad.uw.edu.pl/

Wydział Archeologii – obwieszczenie wyborcze

Dopisywanie do list zajęciowych

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi dopisywania się kolejnych studentów do list zajęciowych, na których zamknięta jest rejestracja ze względu na wyczerpanie miejsc, uprzejmie informuję, że prośby o dopisanie będą rozstrzygane po 21. października, kiedy to zamknięta zostaje możliwość rejestracji na przedmioty i samodzielnego podpięcia się studentów. Przed upłynięciem terminu studenci mogą samodzielnie dopisywać się do list w przypadku zwolnienia się miejsca.

Po 21. października student ubiegający się o dopisanie do listy musi złożyć podanie z prośbą o dopisanie do zamkniętej listy, dołączając w załączniku zgodę prowadzącego na przyjęcie studenta (zgoda może być udzielona w formie maila wysłanego z oficjalnego konta wykładowcy).

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska

Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Archeologii UW

 

Uwaga! Poprawiony program II roku studiów magisterskich w trybie dziennym.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na stronie Wydziału Archeologii (https://www.archeologia.uw.edu.pl/program-studiow-magisterskich/) został umieszczony program z poprawkami obowiązującymi od roku akademickiego 2022/2023. Wszystkie zmiany w stosunku do uprzednio obowiązującego programu zostały zaznaczone kolorem czerwonym z gwiazdą wskazującą na zmieniony element.

Dni dziekańskie 4-5 maja

Szanowni Państwo!

Po przeprowadzeniu konsultacji w gronie dziekańskim i po uwzględnieniu wyjątkowo długiego semestru letniego w bieżącym roku akademickim podjęłam decyzję o ogłoszeniu 4 i 5 maja dniami wolnymi od zajęć prowadzonych na Wydziale Archeologii UW (uwaga! nie dotyczy to zajęć prowadzonych poza wydziałem, typu OGUN, lektoraty i W-F). Mam nadzieję, że pozwoli to Państwu cieszyć się Juwenaliami w dniach 6 i 7 maja (również dni wolne od zajęć dydaktycznych) i po przedłużonej majówce wrócą Państwo do nauki pełni zapału.

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska

Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Archeologii UW

Organizacja zajęć dydaktycznych w trakcie konferencji w dn. 14-18. marca

Zgodnie z wieloletnią tradycją, oraz na prośbę organizatorów konferencji, w okresie trwania 3. Konferencji naukowa Wydziału Archeologii UW „Przeszłość ma przyszłość!/ The Past has a Future!” w dniach 14-18 marca br. regularne zajęcia dydaktyczne prowadzone na kierunkach archeologia i Archaeology (Studies in English) zostają odwołane. Zachęcam Państwa do uczestnictwa w tym czasie w sesjach konferencji.

W przypadku zajęć oferowanych dla studentów spoza wydziału (zajęcia OGUN i zajęcia oferowane w ramach współpracy 4EU+) możliwe jest prowadzenie zajęć w tygodniu konferencyjnym w formie zdalnej.

Studenci kierunków archeologia i Archaeology (Studies in English) zobowiązani są uczęszczać na zajęcia prowadzone przez inne jednostki UW (lektoraty, zajęcia sportowe i zajęcia OGUN).

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska

Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Archeologii UW

Pomoc Ukrainie organizowana na UW

Szanowni Państwo,

Uwaga! Widomości poniższe będą na bieżąco aktualizowane. JM Rektor UW wraz z władzami centralnymi powołał sztab kryzysowy, który rozpocznie pracę od poniedziałku 28. lutego. 

Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego organizuje liczne inicjatywy mające na celu wspieranie studentów UW pochodzących z Ukrainy, w ciągu ostatnich godzin pojawiło się wiele informacji, które postaram się Państwu przekazać. Jeśli znają Państwo studentów, którym mogą się te informacje przydać, proszę podawać je dalej! Oczywiście proszę również pamiętać o naszej (jako władz dziekańskich) gotowości do pomocy i wsparcia wszelkich inicjatyw mających na celu wsparcie w tej trudnej  sytuacji.

Samorząd Studencki Wydziału Psychologii we współpracy z Samorządem Głównym organizuje już w najbliższą niedzielę, 27. lutego (godz. 12-16) spotkanie, tzw. Grupę Wsparcia dla studentów z Ukrainy. Miejsce spotkania Wydział Psychologii, ul. Stawki 5/7, dawna sala gimnastyczna. Szczegóły dostępne pod linkiem: https://fb.me/e/1FdVOSHVx.

 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji inicjuje pomoc, w tym m.in. prawną dla studentów z Ukrainy. Inicjatywa ta kierowana jest nie tylko do studentów wspomnianego wydziału, ale także do studentów innych jednostek na naszej uczelni. Dyżur zaplanowany jest na czwartek g. 16:00, link zostanie podany wkrótce.
 • Pomoc materialna dla studentów ukraińskich studiujących na UW zakłada dwie niezależne ścieżki. Wnioski o:
  • stypendium socjalne rozpatrywane są przez koordynatora ds. stypendialnych w danej jednostce,
  • zapomogę rozpatruje Komisja ds. zapomóg, której przewodniczącą jest Małgorzata Wasilewska.

  Mając to na względzie, zachęcam studentów zainteresowanych stypendium socjalnym lub akademikami aby zwrócili się do Biura ds. Pomocy Materialnej (bpm@uw.edu.pl), a w przypadku zapomogi do Komisji ds. zapomóg (zapomogi@samorzad.uw.edu.pl). W razie potrzeby sekcja studencka w osobie Koordynatora ds. Stypendiów, p. Joanny Lange-Kostrzewy (j.lange@uw.edu.pl) może pomóc w przygotowywaniu dokumentów.

 • W przypadku studentów nie spełniających warunków prawnych pozwalajacych o ubieganie się o pomoc materialną w postaci powyżej wymienionych programów przygotowywane są inne środki przez władze Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wydział Lingwistyki Stosowanej organizuje w Katedrze Ukrainistyki Centrum Pomocy Językowej, którego oferta zawiera nieodpłatną pomoc w tłumaczeniach medycznych, prawnych i innych ważnych sytuacjach życia codziennego. Obejmuje również tłumaczenia ustne w urzędach, punktach medycznych, oświatowych i innych. W ramach programu świadczona jest także nieodpłatna pomoc w tłumaczeniach poświadczonych. Osoba do kontaktu: k.jakubowska@uw.edu.pl
 • Również w Katedrze Ukrainistyki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej uruchomiony został program „Tandem”, mający na celu spotkania studentów w celu wzajemnego uczenia się języka: polskiego i ukraińskiego. Osoba do kontaktu: k.jakubowska@uw.edu.pl
 • W Katedrze Ukrainistyki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej uruchomiony został program „Spotkajmy się”, mający na celu spotkania z konkretnymi osobami czy rodzinami w celu pokazania im Warszawy i tego jak funkcjonować w okolicy w której mieszkają. Osoba do kontaktu: k.jakubowska@uw.edu.pl
 • Każda osoba pochodząca z Ukrainy, będąca członkiem naszej uniwersyteckiej  wspólnoty, która potrzebuje konsultacji internistycznej, może zwrócić się bezpośrednio do prof. Józefa Haczyńskiego, lekarza internisty, pracownika Wydziału Zarządzania UW. Kontakt: jhaczynski@wz.uw.edu.pl
 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji organizuje również zbiórkę żywności i odzieży dla potrzebujących, miejsce zbiórki: ul. Podchorążych 20 (IPSiR).
 • Od 28. lutego do 3. marca na Wydziale Polonistyki będą zbierane artykuły pierwszej potrzeby dla Punktu Recepcyjnego w Dorohusku – akcja zorganizowana przez ukraińskich studentów przy wsparciu władz Wydziału Polonistyki.
 • W poniedziałek na Wydziale Geografii z inicjatywy studentów  rusza zbiórka rzeczy potrzebnych dla osób z Ukrainy.
 • Studenci Wydziału Neofilologii i Wydziału Lingwistyki Stosowanej również organizują jutro (pon. 28.02) zbiórkę w godz. 10.00-18.00 w budynkach na Dobrej 55, Oboźnej 8 i Hożej 69 (przy wejściu do budynków). Dokładne informacje na FB Rad Samorządu Studentów obu Wydziałów.
 • Zbiórka na Wydziale Chemii UW (ul. Pasteura 1, Ochota) od jutra do środy też (info szczegółowe na FB WCh).

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska

Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Archeologii UW

Godziny dziekańskie 28 lutego 2022 r.

Szanowni Państwo,

W związku z pogrzebem prof. Jerzego Kruppé ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 28 lutego 2022 r.  w godzinach 9:45-14:45.

Z wyrazami szacunku,

 

Elżbieta Jaskulska

Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Archeologii UW