Dni dziekańskie 4-5 maja

Szanowni Państwo!

Po przeprowadzeniu konsultacji w gronie dziekańskim i po uwzględnieniu wyjątkowo długiego semestru letniego w bieżącym roku akademickim podjęłam decyzję o ogłoszeniu 4 i 5 maja dniami wolnymi od zajęć prowadzonych na Wydziale Archeologii UW (uwaga! nie dotyczy to zajęć prowadzonych poza wydziałem, typu OGUN, lektoraty i W-F). Mam nadzieję, że pozwoli to Państwu cieszyć się Juwenaliami w dniach 6 i 7 maja (również dni wolne od zajęć dydaktycznych) i po przedłużonej majówce wrócą Państwo do nauki pełni zapału.

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska

Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Archeologii UW

Organizacja zajęć dydaktycznych w trakcie konferencji w dn. 14-18. marca

Zgodnie z wieloletnią tradycją, oraz na prośbę organizatorów konferencji, w okresie trwania 3. Konferencji naukowa Wydziału Archeologii UW „Przeszłość ma przyszłość!/ The Past has a Future!” w dniach 14-18 marca br. regularne zajęcia dydaktyczne prowadzone na kierunkach archeologia i Archaeology (Studies in English) zostają odwołane. Zachęcam Państwa do uczestnictwa w tym czasie w sesjach konferencji.

W przypadku zajęć oferowanych dla studentów spoza wydziału (zajęcia OGUN i zajęcia oferowane w ramach współpracy 4EU+) możliwe jest prowadzenie zajęć w tygodniu konferencyjnym w formie zdalnej.

Studenci kierunków archeologia i Archaeology (Studies in English) zobowiązani są uczęszczać na zajęcia prowadzone przez inne jednostki UW (lektoraty, zajęcia sportowe i zajęcia OGUN).

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska

Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Archeologii UW

Pomoc Ukrainie organizowana na UW

Szanowni Państwo,

Uwaga! Widomości poniższe będą na bieżąco aktualizowane. JM Rektor UW wraz z władzami centralnymi powołał sztab kryzysowy, który rozpocznie pracę od poniedziałku 28. lutego. 

Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego organizuje liczne inicjatywy mające na celu wspieranie studentów UW pochodzących z Ukrainy, w ciągu ostatnich godzin pojawiło się wiele informacji, które postaram się Państwu przekazać. Jeśli znają Państwo studentów, którym mogą się te informacje przydać, proszę podawać je dalej! Oczywiście proszę również pamiętać o naszej (jako władz dziekańskich) gotowości do pomocy i wsparcia wszelkich inicjatyw mających na celu wsparcie w tej trudnej  sytuacji.

Samorząd Studencki Wydziału Psychologii we współpracy z Samorządem Głównym organizuje już w najbliższą niedzielę, 27. lutego (godz. 12-16) spotkanie, tzw. Grupę Wsparcia dla studentów z Ukrainy. Miejsce spotkania Wydział Psychologii, ul. Stawki 5/7, dawna sala gimnastyczna. Szczegóły dostępne pod linkiem: https://fb.me/e/1FdVOSHVx.

 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji inicjuje pomoc, w tym m.in. prawną dla studentów z Ukrainy. Inicjatywa ta kierowana jest nie tylko do studentów wspomnianego wydziału, ale także do studentów innych jednostek na naszej uczelni. Dyżur zaplanowany jest na czwartek g. 16:00, link zostanie podany wkrótce.
 • Pomoc materialna dla studentów ukraińskich studiujących na UW zakłada dwie niezależne ścieżki. Wnioski o:
  • stypendium socjalne rozpatrywane są przez koordynatora ds. stypendialnych w danej jednostce,
  • zapomogę rozpatruje Komisja ds. zapomóg, której przewodniczącą jest Małgorzata Wasilewska.

  Mając to na względzie, zachęcam studentów zainteresowanych stypendium socjalnym lub akademikami aby zwrócili się do Biura ds. Pomocy Materialnej (bpm@uw.edu.pl), a w przypadku zapomogi do Komisji ds. zapomóg (zapomogi@samorzad.uw.edu.pl). W razie potrzeby sekcja studencka w osobie Koordynatora ds. Stypendiów, p. Joanny Lange-Kostrzewy (j.lange@uw.edu.pl) może pomóc w przygotowywaniu dokumentów.

 • W przypadku studentów nie spełniających warunków prawnych pozwalajacych o ubieganie się o pomoc materialną w postaci powyżej wymienionych programów przygotowywane są inne środki przez władze Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wydział Lingwistyki Stosowanej organizuje w Katedrze Ukrainistyki Centrum Pomocy Językowej, którego oferta zawiera nieodpłatną pomoc w tłumaczeniach medycznych, prawnych i innych ważnych sytuacjach życia codziennego. Obejmuje również tłumaczenia ustne w urzędach, punktach medycznych, oświatowych i innych. W ramach programu świadczona jest także nieodpłatna pomoc w tłumaczeniach poświadczonych. Osoba do kontaktu: k.jakubowska@uw.edu.pl
 • Również w Katedrze Ukrainistyki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej uruchomiony został program „Tandem”, mający na celu spotkania studentów w celu wzajemnego uczenia się języka: polskiego i ukraińskiego. Osoba do kontaktu: k.jakubowska@uw.edu.pl
 • W Katedrze Ukrainistyki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej uruchomiony został program „Spotkajmy się”, mający na celu spotkania z konkretnymi osobami czy rodzinami w celu pokazania im Warszawy i tego jak funkcjonować w okolicy w której mieszkają. Osoba do kontaktu: k.jakubowska@uw.edu.pl
 • Każda osoba pochodząca z Ukrainy, będąca członkiem naszej uniwersyteckiej  wspólnoty, która potrzebuje konsultacji internistycznej, może zwrócić się bezpośrednio do prof. Józefa Haczyńskiego, lekarza internisty, pracownika Wydziału Zarządzania UW. Kontakt: jhaczynski@wz.uw.edu.pl
 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji organizuje również zbiórkę żywności i odzieży dla potrzebujących, miejsce zbiórki: ul. Podchorążych 20 (IPSiR).
 • Od 28. lutego do 3. marca na Wydziale Polonistyki będą zbierane artykuły pierwszej potrzeby dla Punktu Recepcyjnego w Dorohusku – akcja zorganizowana przez ukraińskich studentów przy wsparciu władz Wydziału Polonistyki.
 • W poniedziałek na Wydziale Geografii z inicjatywy studentów  rusza zbiórka rzeczy potrzebnych dla osób z Ukrainy.
 • Studenci Wydziału Neofilologii i Wydziału Lingwistyki Stosowanej również organizują jutro (pon. 28.02) zbiórkę w godz. 10.00-18.00 w budynkach na Dobrej 55, Oboźnej 8 i Hożej 69 (przy wejściu do budynków). Dokładne informacje na FB Rad Samorządu Studentów obu Wydziałów.
 • Zbiórka na Wydziale Chemii UW (ul. Pasteura 1, Ochota) od jutra do środy też (info szczegółowe na FB WCh).

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska

Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Archeologii UW

Godziny dziekańskie 28 lutego 2022 r.

Szanowni Państwo,

W związku z pogrzebem prof. Jerzego Kruppé ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 28 lutego 2022 r.  w godzinach 9:45-14:45.

Z wyrazami szacunku,

 

Elżbieta Jaskulska

Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Archeologii UW

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym i mieszanym w semestrze letnim 2021/2022

Szanowni Państwo,

Lista zajęć prowadzonych w trybie zdalnym i mieszanym została opublikowana w Zarzadzeniu nr 2 KJD Wydziału Archeologii (https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DWA/Lists/Dziennik/Attachments/92/DWARCH.2022.2.ZKJD.2.pdf). Uprzejmie przypominam, że w na uzasadniony wniosek prowadzącego zajęcia prowadzone stacjonarnie, nie uwzględnione więc w powyższym zarządzeniu, mogą być czasowo przeniesione w tryb zdalny, przy poinformowaniu studentów z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Z wyrazami Szacunku,

Elżbieta Jaskulska

Prodziekan ds studenckich
Wydziału Archeologii UW

 

2. Edycja Konkursu na Minigranty Studenckie WA UW

Ogłaszamy nabór wniosków w 2. edycji Konkursu na Minigrant Studenckie WA UW roku akademickim 2021/2022. Kolejne etapy konkursu będą ogłaszane stopniowo. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej wraz z załącznikami przesyłając go z konta w domenie student.uw.edu.pl na adres: wa.studia@uw.edu.pl z nagłówkiem zawierającym tytuł „Konkurs Minigranty Studenckie WA UW 2”. Szczegóły konkursu i wzory dokumentów dostępne są na stronie: https://www.archeologia.uw.edu.pl/studia-program-studia-dzienne-i-wieczorowe/pion-prodziekan-ds-studenckich/minigranty-studenckie/

 • Wnioski należy składać do 25.02.2022 r. do godz. 23.59.
 • Rozstrzygnięcie konkursu – termin zostanie ogłoszony po zakończeniu zbierania wniosków.

Egzaminy przeprowadzane w trybie zdalnym

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 111 z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) w dniu 24.01 zostało ogłoszone Zarządzenie nr 1 Kierownika Jednostki Dydaktycznej dotyczące ogłoszenia listy narzędzi informatycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia egzaminów w trybie zdalnym w sesji zimowej roku akademickiego 2021/2022 dla wybranych przedmiotów na kierunku archeologia i Archaeology (Studies in English).  Link do zarządzenia znajduje się tutaj.  Egzaminy nie zgłoszone przez prowadzących i nie ujęte w zarządzeniu prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Jednocześnie przypominam, że zarządzenie obejmuje wykłady objęte w programie studiów obowiązkiem egzaminowania. Zajęcia opisane jako konwersatoria, ćwiczenia i lektoraty podlegają zaliczeniu na ocenę, bez względu na faktyczną formę sprawdzania efektów uczenia się.

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska

Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Archeologii UW

Sytuacja epidemiczna a sesja egzaminacyjna

Szanowni Państwo,

W związku z powtarzającymi się pytaniami uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku wykładów kończących się egzaminem zgodnie z programem studiów, można organizować je w trybie zdalnym jedynie na wcześniej wyrażony wniosek prowadzącego egzamin. Lista egzaminów prowadzonych w trybie zdalnym oraz narzędzi, za pomocą których zostaną one przeprowadzone została opublikowana w formie zarządzenia KJD i będzie widoczna po migracji danych (zapewne jutro pojawi się w tej sprawie ogłoszenie na stronie WA UW).

W przypadku zaliczeń decyzja o sposobie przeprowadzenia zaliczenia zależy w całości od prowadzącego, jego uzgodnień ze studentami i zapisów w sylabusie przedmiotu.

Proszę pamiętać jednak, że prowadzący jest odpowiedzialny za przeprowadzenie zarówno egzaminów, jak i zaliczeń w formie wykluczającej nieetyczne pozyskiwanie zaliczenia (ściąganie). To zaś z reguły jest znacznie prostsze podczas zaliczeń stacjonarnych, stąd też mają prowadzący prawo do pozostania przy tej formie sprawdzania wyników.

Przypominam również, że skierowanie na kwarantannę, automatyczne do czasu uzyskania wyników testu na COVID-19 jest równoznaczne ze zwolnieniem lekarskim, podobnie jest w przypadku skierowania na izolację w przypadku pozytywnego wyniku testu. Państwa nieobecność na zaliczeniu powinna zostać bez problemu usprawiedliwiona na podstawie skierowania przez Sanepid na kwarantannę lub izolację. W takim przypadku powinni Państwo ustalić z prowadzącymi nowe terminy zaliczeń po zakończeniu okresu zwolnienia (oczywiście w okresie sesji egzaminacyjnej lub sesji poprawkowej). Również w przypadku egzaminu zostanie wyznaczony dodatkowy termin zaliczenia zgodnie z Regulaminem Studiów na podstawie dokumentu zwolnienia lekarskiego/skierowania na kwarantannę/skierowania na izolację (par. 37 ust. 7 RS).

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska

Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Archeologii UW

Powrót do nauczania stacjonarnego

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się zapytaniami, przypominam, że od 10 stycznia 2022 r. na Wydziale Archeologii powracamy do zajęć prowadzonych w systemie stacjonarnym. Oczywiście, jeśli zostaną wydane nowe zarządzenia na szczeblu ogólnokrajowym lub uniwersyteckim, sytuacja ta może ulec zmianie. Informuję również, że według informacji z Biura Rektoratu poziom zgłoszonych zakażeń wśród społeczności akademickiej w tygodniu 20.12.2021 – 02.01.2022 r. utrzymuje się na bardzo niskim poziomie (31 zgłoszonych zakażeń wśród członków społeczności akademickiej na całym uniwersytecie).

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska
Prodziekan ds. studenckich

Godziny dziekańskie 21.12 w godz. 15:00-20:00

Szanowni Państwo!

W związku z planowaną Radą Wydziału, zgodnie z ustaleniami podjętymi wraz z Dziekanem Wydziału Archeologii, ustanawiam godziny dziekańskie wolne od zajęć akademickich w dniu 21. grudnia br. od godz. 15:00 do godz. 20:00.

Z wyrazami szacunku,
Elżbieta Jaskulska
Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Archeologii UW
Skip to content