Dni dziekańskie 29.-30. kwietnia

Szanowni Państwo,
Po przeprowadzeniu konsultacji w gronie dziekańskim podjęłam decyzję o ogłoszeniu 29 i 30 kwietnia dniami wolnymi od zajęć prowadzonych na Wydziale Archeologii UW (uwaga! nie dotyczy to zajęć prowadzonych poza wydziałem, typu OGUN, lektoraty i W-F – tutaj należy dostosować się do wytycznych innych jednostek).
Mam nadzieję, że po przedłużonej majówce wrócą Państwo do nauki pełni zapału.

Z wyrazami szacunku,
Elżbieta Jaskulska
Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Archeologii UW

Godziny dziekańskie na otwarte spotkanie z kandydatem na dziekana Wydziału Archeologii UW

Szanowni Państwo,
na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Archeologii UW, prof. Sławomira Rzepki ustanawiam godziny dziekańskie w piątek 5. kwietnia w godz. 11:30-15:00 w celu ułatwienia w uczestniczeniu zainteresowanym członkom społeczności akademickiej Wydziału Archeologii w otwartym spotkaniu z kandydatem na dziekana Wydziału Archeologii UW, dr. hab. prof. UW Bartoszem Kontnym.

Z wyrazami szacunku,
Elżbieta Jaskulska
Prodziekan ds. studenckich i Kierownik Jednostki Dydaktycznej
Wydziału Archeologii UW

Organizacja ćwiczeń terenowych

Szanowni Państwo,
w związku z zbliżającym się terminem ćwiczeń powierzchniowych (8-12 kwietnia) przypominam, że studenci uczestniczący w ćwiczeniach powierzchniowych w wymiarze 30 godzin otrzymają usprawiedliwienie nieobecności, również nieobecności na lektoratach i zajęciach w-f (wysyłane do odpowiednich jednostek po wpisaniu ocen z ćwiczeń powierzchniowych przez prowadzących).

Czytaj dalej „Organizacja ćwiczeń terenowych”

Dni dziekańskie 18.-22. marca

Szanowni Państwo, w związku z 5. Konferencją Naukową Wydziału Archeologii UW „Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future!” ogłaszam 18.-22. marca dniami wolnymi od zajęć prowadzonych na Wydziale Archeologii UW (uwaga! nie dotyczy to zajęć prowadzonych poza wydziałem, typu OGUN, lektoraty i W-F). Dwa pierwsze dni konferencji będą odbywały się w salach Wydziału Archeologii UW, tradycyjnie serdecznie zapraszamy studentów do wysłuchania prezentacji.

Z wyrazami szacunku,
Elżbieta Jaskulska
Prodziekan ds. studenckich Wydziału Archeologii UW

Ciekawy OGUN

Szanowni Państwo,

na prośbę organizatorów przekazujemy informację o uruchomionych w kolejnej turze rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie zajęć, które będą odbywały się w budynku Wydziału Archeologii. Zajęcia poprowadzi dr Sylwia Chutnik, znana pisarka, badaczka i feministka, a zatytułowane są Kobieta pracująca w PRL-U. Antropologia sprzątania. Szczegółowy opis zajęć jest dostępny tutaj. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do rejestracji.