Dni dziekańskie 29.-30. kwietnia

Szanowni Państwo,
Po przeprowadzeniu konsultacji w gronie dziekańskim podjęłam decyzję o ogłoszeniu 29 i 30 kwietnia dniami wolnymi od zajęć prowadzonych na Wydziale Archeologii UW (uwaga! nie dotyczy to zajęć prowadzonych poza wydziałem, typu OGUN, lektoraty i W-F – tutaj należy dostosować się do wytycznych innych jednostek).
Mam nadzieję, że po przedłużonej majówce wrócą Państwo do nauki pełni zapału.

Z wyrazami szacunku,
Elżbieta Jaskulska
Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Archeologii UW