VI Sympozjum Młodych Egiptologów

Serdecznie zapraszamy na sympozjum młodych egiptologów. Celem od lat przyświecającym organizatorom Sympozjum Młodych Egiptologów jest udostępnienie młodym naukowcom platformy wymiany idei, na której będą mogli dzielić się wynikami swoich studiów dotyczących dziejów i kultury starożytnego Egiptu, a także prowadzić dyskurs naukowy. Aby umożliwić jak najszersze spojrzenie na egipską cywilizację nie precyzujemy tematu przewodniego. Chcemy, aby Sympozjum miało charakter interdyscyplinarny. Do wzięcia udziału zapraszamy studentów i doktorantów archeologii, egiptologii, historii, historii sztuki, architektury, religioznawstwa, filologii klasycznej, antropologii oraz dziedzin pokrewnych. Więcej……

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie
https://kemetkn.wordpress.com/wydarzenia/ i przesłanie go na adres konferencja_egiptologiczna@wp.pl do 10 marca 2019 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do merytorycznej oceny i selekcji abstraktów. Wyniki kwalifikacji zostaną podane mailowo nie później niż 17 marca. Udział w konferencji jest bezpłatny.