Oferta OGUN Wydział Neofilologii UW

Szanowni Państwo,

Wydział Neofilologii zaprasza do zapisów na OGUN-y:  „Zajęcia doskonalące kompetencje językowe i komunikacyjne przydatne w nauce i na rynku pracy”.  Są to w większości zajęcia prowadzone w języku obcym (przeważnie w angielskim).

Ważne informacje:
1. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich (lub trzeciego i czwartego roku, jeśli studia trwają cztery lata) oraz pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich, a w przypadku studiów jednolitych magisterskich – studenci czwartego lub piątego roku, którzy realizują specjalność nauczycielską. (Wymóg ZIP)
2. Zajęcia ruszają od 24 października (niektóre od listopada), więc zapisy nadal trwają i są jeszcze wolne miejsca. 
3. Zajęcia mają różną formułę:  
– OGUN w dwa miesiące (zajęcia dwa razy w tygodniu po południu w listopadzie i w grudniu)
– OGUN weekendowy (3 piątki lub 3 soboty w listopadzie)
 OGUN-y stacjonarne lub online.

Lista przedmiotów wraz z kodami:

  1. 3300-KBJA-OG Komunikacja biznesowa w języku angielskim
  2. 3300-JAKM-OG Język angielski w komunikacji międzykulturowej
  3. 3300-KBJN-OG Komunikacja biznesowa w języku niemieckim
  4. 3300-JFKDM-OG Język francuski w dyplomacji i komunikacji międzykulturowej
  5. 3300-JAPWŚ-OG Język angielski na potrzeby współczesnego świata akademickiego
  6. 3300-WPJA-OG Wystąpienia publiczne w języku angielskim – 2 grupy
  7. 3300-NTPJA-OG Niezbędnik tłumacza pisemnego (język angielski)
  8. 3300-WPTTU-OG Warsztaty przekładowe. Tłumaczenie tekstów użytkowych w języku angielskim
  9. 3300-WJTP-OG Warsztaty językowo-tłumaczeniowe dla początkujących (język angielski)
  10. 3300-RWLKM-OG Rozumienie współczesnej literatury, kultury i mediów świata anglosaskiego

Oferta OGUN_Wydział Neofilologii UW

Konkurs 3W: woda, wodór, węgiel

Szanowni Studenci,

w imieniu Dziennika Gazety Prawnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego zapraszamy do udziału w konkursie 3W: woda, wodór, węgiel, którego celem jest popularyzacja idei 3W i wiedzy o wodzie, wodorze i węglu jako o trzech zasobach życia, wśród młodych ludzi.

Podczas konkursu wyłonione zostaną najlepsze prace licencjackie, magisterskie i inżynierskie dotyczące innowacyjnego wykorzystania wodoru, węgla i wody, oraz prowadzenia gospodarki wodnej, w kontekście wyzwań i szans stojących przed Polską.

Do wygrania są cenne nagrody, a dla laureatów pierwszych miejsc przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 10 tysięcy złotych.

Prace, napisane w języku polskim, obronione w okresie od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r., mogą dotyczyć dowolnej dziedziny nauki, ale muszą uwzględniać cel konkursu.

Na zgłoszenia czekamy do 14.10.2022 r. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 7 grudnia 2022 podczas II Kongresu 3W w Warszawie.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie: www.gazetaprawna.pl/konferencje/3W

Zapraszamy na OGUN „Czy wiesz, gdzie studiujesz? Kampus Uniwersytetu Warszawskiego w praktyce”

Szanowni Studenci,
zapraszamy na OGUN „Czy wiesz, gdzie studiujesz? Kampus Uniwersytetu Warszawskiego w praktyce”. Proponujemy wspólną wędrówkę po kampusie UW, historii wydziałów, ale i budynków, ludzi związanych z Uniwersytetem. Proponujemy perspektywę historyczną, związaną z historią sztuki i przewodnicka, wreszcie konserwatorską.
Fragment z sylabusa:
„Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Pierwsza część (semestr zimowy) obejmuje wykłady i warsztaty terenowe, podczas których studenci nabywają wiedzę i kompetencje z zakresu historii sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego, konserwacji, architektury, architektury krajobrazu, historii, historii kultury w kontekście dziejów Uniwersytetu Warszawskiego oraz przewodnictwa. Druga część (semestr letni) poświęcona jest głównie praktycznym działaniom studentów, którzy prowadzą – pod merytorycznym kierunkiem wykładowców – własne badania i sporządzają inwentaryzację historyczno-kulturowo-architektoniczną wybranych obiektów kampusu UW oraz przygotowują przewodnicką narrację o nich. Zajęcia uczą korzystania z narzędzi interdyscyplinarnych pod kątem interpretacji określonej przestrzeni historycznej o istotnym znaczeniu dla historii Warszawy, a nawet Polski.”

Cambridge Annual Student Conference 5

Dear All,

The Cambridge Annual Student Archaeology Conference Committee kindly wishes to invite everyone to register for our Fifth Annual Conference! We aim to provide a forum for archaeology and heritage students at any stage of their education to discuss their research interests in a productive and enriching environment. Our Conference will take place on September 16th-18th both online and in person at the McDonald Institute for Archaeological Research.

This year’s topic is ‘Crisis and Resilience’. This conference provides with us the opportunity to share our understanding of how crises impacted on past societies, how people have moved on with resilience, and more importantly, what we can learn from the past that will help us now and in the future.

This year’s conference consists of seven captivating sessions, which are proposed and chaired by archaeologists across the globe, covering the field of social archaeology, archaeological science and heritage study. Thirty two strong papers from twenty two universities and institutions will be presented to explore the crisis and resilience of Homo erectus right to the present day. We aim to encourage our audience to communicate the proposed issues freely in a warm, friendly, and inclusive environment with mutual respect.

The committee strongly encourages our audiences to attend in person as we have prepared wine reception and conference dinner for participants to continue fascinating discussions and establish friendships.

The registration link is here: https://forms.gle/xaA5z1hP5cAPg9MR6

Please note that presentations are recorded (Q&A will not be recorded), so if you do not wish to be recorded, please turn off your camera.

We hope to see you in our conference soon!

Best wishes,

The CASA Committee

Studia podyplomowe „Archeologia Podwodna”
Plan zjazdu 25-26 marca 2023
Wydział Archeologii UW (Kampus Centralny, Budynek Szkoły Głównej),
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa,
sala 210
 Sobota 25 marca
9.30 – 11.00
dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz. (WA UW)
Wstęp do archeologii morskiej (wykład)
11.15 – 12.45
dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz. (WA UW)
BHP dla archeologów (kurs/szkolenie)
13.00 – 14.30
mgr Joanna Lange-Kostrzewa
Podpisywanie umów/ sprawy administracyjne
45 minut przerwy!
15.15– 16.45
dr hab. Krzysztof Jakubiak (WA UW)
Fenicjanie i Kartagińczycy na morzu (wykład)
17.00 – 18.30
mgr Marcin Sabaciński (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
Ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego (konwersatorium)

26.03.2021 (niedziela)
9.00 – 10.30
dr Sylwia Domaradzka
Wstęp do archeologii. Epoka brązu i żelaza
10.45 – 12.15
dr Sylwia Domaradzka
Wstęp do archeologii. Epoka brązu i żelaza
12.30 – 14.00
mgr Małgorzata Mileszczyk, mgr Magdalena Nowakowska
Dom nad jeziorem. Dom nad jeziorem. Naturalne i sztuczne wyspy ze schyłku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Pojezierzu Mazurskim” (wykład)

Studia podyplomowe „Archeologia Podwodna”
Plan zjazdu 4-5 marca 2023
Wydział Archeologii UW (Kampus Centralny, Budynek Szkoły Glównej)
sala 210
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa 4.03.2021 (sobota) 10.00 – 12.00
Inauguracja Studiów Podyplomowych „Archeologia Podwodna” na Wydziale Archeologii UWdr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz. – Dziekan Wydziału Archeologii UW
wykład inauguracyjny:
Historia i perspektywy rozwoju archeologii podwodnej na Uniwersytecie Warszawskim12.00 – 13.00
Spotkanie z koordynatorem studiów Magdalena Nowakowską i sekretarzem Joanną Lange Kostrzewą  (regulamin, formalności, rejestracja, zaświadczenia, płatności)

13.30 – 15.00
mgr Magdalena Nowakowska (WA UW)
Metodyka i techniki podwodnych badań archeologicznych

15.15– 16.45
dr hab. Krzysztof Jakubiak (WA UW)
Egipcjanie na morzu (wykład: Źródłoznawstwo w archeologii podwodnej)

 17.00 – 18.30
mgr Marcin Sabaciński (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
Ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego (konwersatorium)

 5.03.2021 (niedziela)

 9.00 – 10.30
Dr Michał Przeździecki
Wstęp do archeologii. Periodyzacja dziejów. (wykład)

10.45 – 12.15
Dr Michał Przeździecki
Wstęp do archeologii. Epoka kamienia. (wykład)

12.30 – 14.00
dr hab. Tomasz Nowakiewicz (WA UW)
Bagno Nidajno: starożytne miejsce kultowe i współczesne wyzwanie archeologiczne (wykład: Źródłoznawstwo w archeologii podwodnej)

 16.02.2023
Szanowni Państwo,

z uwagi na prace kanalizacyjne planowane w dniach 24 – 25 lutego na Kampusie Centralnym UW i odłączenia wody oraz kanalizacji w budynku Wydziału Archeologii (Szkoły Głównej) jesteśmy zmuszenie odwołać zjazd inauguracyjny planowany na 25 – 26 lutego br.

Rozpoczęcie roku akademickiego dla studiów podyplomowych „Archeologia Podwodna” planowane jest w weekend 5- 6 marca br. 

Bardzo przepraszamy za zmiany.

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy rekrutację na studia podyplomowe „Archeologia Podwodna” 2023/24.

Planowany początek zajęć luty 2023.

Szczegóły znajdą Państwo w poszczególnych zakładkach „Studia podyplomowe” Archeologia Podwodna

Studia podyplomowe – Archeologia Podwodna

 

 

Doktorancka szkoła letnia – Parlament i obywatele

Szanowni Państwo,

w ramach programu ZIP UW  będzie realizowana doktorancka szkoła letnia  Parlament i obywatele. Szkoła ma się odbywać w pierwszej połowie lipca na terenie Kampusu Centralnego UW i obejmować różnego rodzaju zajęcia w ramach nauk humanistycznych i społecznych dotyczące konstytucjonalizmu, parlamentaryzmu i obywatelstwa we współczesnych demokracjach, także w perspektywie historycznej.

Wszystkie informacje na temat szkoły, w tym program, szczegółowy plan zajęć i zasady rekrutacji, znajdują się na stronie ZIP UW:

https://zip.uw.edu.pl/doktorancka-szkola-letnia%E2%80%93parlament-i-obywatele

Parlament i obywatele – plan zajęć