Wznowienie badań w Ptolemais

Miło nam poinformować, że w dniu 3 lipca 2022 r. na zaproszenie dyrektora Departamentu Starożytności Libii, dr. Mohameda Faraja Mohameda al-Faloos, odbyło się w Trypolisie spotkanie dotyczące wznowienia przez Wydział Archeologii UW (dawniej: Instytut Archeologii UW), po dwunastu latach przerwy, badań archeologicznych w Ptolemais. Wykopaliska w tym ważnym mieście portowym Cyrenajki, zapoczątkowane w 2001 r. przez prof. Tomasza Mikockiego, trwały nieprzerwanie przez dziesięć lat, aż do wybuchu wojny domowej w Libii. Delegacji polskiej przewodniczył dziekan WA UW, prof. Bartosz Kontny, a wzięli w niej udział także dr George Yacoub oraz dr Piotr Jaworski, nowy kierownik badań w Ptolemais. W rezultacie rozmów, podpisano pięcioletnią koncesję na przeprowadzenie wykopalisk oraz badań nieinwazyjnych.

Ptolemais fot. Piotr Jaworski

CfP Archeologia i filologia klasyczna. Współpraca i wspólne wyzwania w XXI w.

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do wzięcia udziału w III Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej KONFA Archeologia i filologia klasyczna. Współpraca i wspólne wyzwania w XXI w.

Biorąc za punkt wyjścia popularyzację współpracy między młodym pokoleniem archeologów i filologów klasycznych, Koło Naukowe Młodych Klasyków oraz Międzywydziałowe Towarzystwo Naukowe Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA działające przy Uniwersytecie Warszawskim, zapraszają do wygłoszenia referatu (do 20 min.) dotyczącego przykładów współpracy i wzajemnego zastosowania dorobku archeologii klasycznej w badaniach filologicznych, jak i filologii klasycznej w badaniach archeologicznych.

Konferencja odbędzie się 25 lutego 2022 r. za pomocą platformy Google Meet. 

Link do wydarzenia:

https://bit.ly/KONFA2022


Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Adam Ziółkowski.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 lutego 2022 r. poprzez wypełniony formularz:

https://forms.gle/ZuoGBqPAeBHFzPvZ7

 

Tematy wystąpień dotyczyć mogą:

– powiązań i współpracy między przedstawicielami dziedzin archeologii i filologii klasycznej w przeszłości i współcześnie; 

– perspektyw współpracy; 

– odkryć archeologicznych i ich korelacji ze źródłami antycznymi; 

– tradycji filologii klasycznej w archeologii.

Pozostajemy również otwarci na inne propozycje, które byłyby związane z tematyką konferencji.

 

Kontakt: konferencja.f.a.@gmail.com

Facebook: https://fb.me/e/21xFPmzaZ

 

 

 

Jaworski Piotr


dr Piotr Jaworski
Katedra Numizmatyki i Muzealnictwa

e-mail: 
pk.jaworski@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 827

dyżury: 
środa 11.00–13.00, pokój 3.27

zainteresowania naukowe:
– archeologia klasyczna
– numizmatyka antyczna
– dzieje zainteresowań starożytniczych i kolekcjonerstwa archeologicznego w Polsce

aktualnie prowadzone badania numizmatyczne:
– Ptolemais (Libia)
– Olbia (Ukraina)
– Apsaros (Gruzja)
– Marea (Egipt)
– Novae (Bułgaria) 

realizowane projekty:
Obieg monetarny w bizantyńskiej i umajjadzkiej Marei/Północnej Hawwariji: badania nad gospodarką pieniężną regionu Mareotis na zapleczu Aleksandrii, grant NCN nr 2020/39/B/HS3/03102 (OPUS-20), 2021-2025

badania terenowe:
Ptolemais (Libia) – kierownik Polskiej Misji Archeologicznej