Wznowienie badań w Ptolemais

Miło nam poinformować, że w dniu 3 lipca 2022 r. na zaproszenie dyrektora Departamentu Starożytności Libii, dr. Mohameda Faraja Mohameda al-Faloos, odbyło się w Trypolisie spotkanie dotyczące wznowienia przez Wydział Archeologii UW (dawniej: Instytut Archeologii UW), po dwunastu latach przerwy, badań archeologicznych w Ptolemais. Wykopaliska w tym ważnym mieście portowym Cyrenajki, zapoczątkowane w 2001 r. przez prof. Tomasza Mikockiego, trwały nieprzerwanie przez dziesięć lat, aż do wybuchu wojny domowej w Libii. Delegacji polskiej przewodniczył dziekan WA UW, prof. Bartosz Kontny, a wzięli w niej udział także dr George Yacoub oraz dr Piotr Jaworski, nowy kierownik badań w Ptolemais. W rezultacie rozmów, podpisano pięcioletnią koncesję na przeprowadzenie wykopalisk oraz badań nieinwazyjnych.

Ptolemais fot. Piotr Jaworski