CfP Archeologia i filologia klasyczna. Współpraca i wspólne wyzwania w XXI w.

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do wzięcia udziału w III Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej KONFA Archeologia i filologia klasyczna. Współpraca i wspólne wyzwania w XXI w.

Biorąc za punkt wyjścia popularyzację współpracy między młodym pokoleniem archeologów i filologów klasycznych, Koło Naukowe Młodych Klasyków oraz Międzywydziałowe Towarzystwo Naukowe Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA działające przy Uniwersytecie Warszawskim, zapraszają do wygłoszenia referatu (do 20 min.) dotyczącego przykładów współpracy i wzajemnego zastosowania dorobku archeologii klasycznej w badaniach filologicznych, jak i filologii klasycznej w badaniach archeologicznych.

Konferencja odbędzie się 25 lutego 2022 r. za pomocą platformy Google Meet. 

Link do wydarzenia:

https://bit.ly/KONFA2022


Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Adam Ziółkowski.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 lutego 2022 r. poprzez wypełniony formularz:

https://forms.gle/ZuoGBqPAeBHFzPvZ7

 

Tematy wystąpień dotyczyć mogą:

– powiązań i współpracy między przedstawicielami dziedzin archeologii i filologii klasycznej w przeszłości i współcześnie; 

– perspektyw współpracy; 

– odkryć archeologicznych i ich korelacji ze źródłami antycznymi; 

– tradycji filologii klasycznej w archeologii.

Pozostajemy również otwarci na inne propozycje, które byłyby związane z tematyką konferencji.

 

Kontakt: konferencja.f.a.@gmail.com

Facebook: https://fb.me/e/21xFPmzaZ