Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału i Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii

W dniu dzisiejszym zakończyły się wybory przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Archeologii (zgodnie z Regulaminem Samorządu Studentów są oni także przedstawicielami studentów w Kolegium Elektorów Wydziału). Wybrani zostali:

Aleksandra JASZCZUROWSKA Karolina NOWAK
Filip KURCZYŃSKI Aleksandra PĘKALA
Monika ŁAPIŃSKA Iga SZWED

Siódmy przewidziany dla studentów mandat musi, zgodnie z Regulaminem Samorządu Studentów, pozostać nieobsadzony do czasu wyboru przewodniczącego Rady Samorządu Studentów, ewentualnie powołania komisarza samorządu dla Wydziału Archeologii.

dr hab. Sławomir Rzepka

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 

Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów Wydziału Acheologii

W dniu dzisiejszym odbyły się wybory do Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii.

Z kurii innych nauczycieli akademickich wybrani zostali:

Marcin Białowarczuk Maciej Sobczyk
Karolina Blusiewicz Michał Starski
Anna Gręzak Jan Szymański
Piotr Jaworski Agata Ulanowska
Andrzej Maciałowicz Dagmara Wielgosz-Rondolino
Tomasz Płóciennik Dobrochna Zielińska
Michał Przeździecki

Z kurii pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrani zostali:

Ireneusz Nazaruk

Zbigniew Stasiak

Marcin Wagner

 

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Sławomir Rzepka

Wybory członków Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii

W dniach 8-10 lipca odbędą się wybory do Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii. Wybierani będą przedstawiciele kurii innych nauczycieli akademickich (13 mandatów do obsadzenia) i przedstawiciele kurii pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (3 mandaty do obsadzenia).

W załączniku list dr hab. Agnieszki Kościańskiej, przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej, ze szczegółowymi informacjami i instrukcją głosowania.

dr hab. Sławomir Rzepka

Wydziałowa Komisja Wyborcza

zawiadomienie_KE_WA

Skład Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii i terminy wyborów dziekańskich

W składzie Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii znajdą się wszyscy pracownicy samodzielni Wydziału (39 mandatów), przedstawiciele kurii innych nauczycieli akademickich (13 mandatów), przedstawiciele kurii pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (3 mandaty), a także przedstawiciele doktorantów (3 mandaty) i studentów (7 mandatów). Wydziałowa Komisja Wyborcza organizuje wybory w kuriach innych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (odbędą się w dniach 8-10 lipca). Natomiast wybory przedstawicieli doktorantów i studentów organizują Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów i Komisja Wyborcza Samorządu Studentów. Niestety w przypadku wyborów przedstawicieli studentów pojawiły się problemy, które zapewne uniemożliwią dotrzymanie terminów podanych w czerwcu: wyborów indykacyjnych kandydatów na dziekana 17 lipca i wyborów dziekana i prodziekanów 31 lipca. Szczegóły w załączonym liście dr hab. Agnieszki Kościańskiej, przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej.

dr hab. Sławomir Rzepka

Wydziałowa Komisja Wyborcza

list_zmiany_WA_WNKS