Debata kandydatów na Dziekana Wydziału Archeologii

W środę 29. lipca odbędzie się na platformie Google Meet debata kandydatów na Dziekana Wydziału Archeologii, organizowana przez Wydziałową Komisję Wyborczą. Początek o godz. 12.00. Prosimy o dołączanie do spotkania z wyciszonym mikrofonem. Chęć zabrania głosu należy zgłaszać na czacie.
Link do spotkania: meet.google.com/tae-gnmw-arf

Porządek debaty

1) Pięciominutowe autoprezentacje kandydatów (3×5 minut = 15 minut)

2) Debata między kandydatami. Każdy kandydat zadaje po 2 pytania swoim konkurentom. Przewidziane 0,5 minuty na zadanie pytania i 2 minuty na odpowiedź (3x4x2,5 minuty = 30 minut).

3) Pytania “z sali”. Uczestnicy debaty zgłaszają chęć zabrania głosu na czacie. Na pytanie skierowane do wszystkich kandydatów odpowiadają oni w kolejności wcześniej wylosowanej (maksymalnie 2 godziny)

4) Pięciominutowe “mowy końcowe” kandydatów (3×5 minut = 15 minut)

 

UWAGA: Debata będzie nagrywana. Dołączenie do spotkania Google Meet oznacza wyrażenie zgody na nagrywanie. Link do nagrania zostanie udostępniony na stronie Instytutu Archeologii.

 

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Sławomir Rzepka

Wybory indykacyjne kandydatów na dziekana Wydziału Archeologii – wyniki

W dniu dzisiejszym w Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii odbyły się wybory indykacyjne kandydatów na dziekana Wydziału Archeologii.

Uprawnionych do głosowania było 61 osób, głosowały 53 osoby, nie oddano głosów nieważnych.

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:

dr hab. prof. UW Bartosz KONTNY – 29

dr hab. Krzysztof JAKUBIAK – 26

dr hab. prof. UW Tomasz DERDA – 11

prof. dr hab. Aleksander BURSCHE – 3

dr hab. Radosław KARASIEWICZ-SZCZYPIORSKI – 2

prof. dr hab. Kazimierz LEWARTOWSKI – 1

dr hab. Monika REKOWSKA – 1

prof. dr hab. Mariusz ZIÓŁKOWSKI – 1

 

Próg 10% przekroczyli:

dr hab. prof. UW Tomasz DERDA

dr hab. Krzysztof JAKUBIAK

dr hab. prof. UW Bartosz KONTNY

 

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Sławomir Rzepka

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału i Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii

W dniu dzisiejszym zakończyły się wybory przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Archeologii (zgodnie z Regulaminem Samorządu Studentów są oni także przedstawicielami studentów w Kolegium Elektorów Wydziału). Wybrani zostali:

Aleksandra JASZCZUROWSKA Karolina NOWAK
Filip KURCZYŃSKI Aleksandra PĘKALA
Monika ŁAPIŃSKA Iga SZWED

Siódmy przewidziany dla studentów mandat musi, zgodnie z Regulaminem Samorządu Studentów, pozostać nieobsadzony do czasu wyboru przewodniczącego Rady Samorządu Studentów, ewentualnie powołania komisarza samorządu dla Wydziału Archeologii.

dr hab. Sławomir Rzepka

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 

Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów Wydziału Acheologii

W dniu dzisiejszym odbyły się wybory do Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii.

Z kurii innych nauczycieli akademickich wybrani zostali:

Marcin Białowarczuk Maciej Sobczyk
Karolina Blusiewicz Michał Starski
Anna Gręzak Jan Szymański
Piotr Jaworski Agata Ulanowska
Andrzej Maciałowicz Dagmara Wielgosz-Rondolino
Tomasz Płóciennik Dobrochna Zielińska
Michał Przeździecki

Z kurii pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrani zostali:

Ireneusz Nazaruk

Zbigniew Stasiak

Marcin Wagner

 

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Sławomir Rzepka