Balamosev Konstantinos


dr Konstantinos Balamosev

Katedra Epigrafiki i Papirologii

e-mail:
c.balamoshev@uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 12.00–14.00, pokój 204, WPiA, Biblioteka Papirologii, Prawa Rzymskiego i Antycznego

zainteresowania naukowe:
– papirologia
– nowoczesne metody i rozwiązania w dziedzinie papirologii
– Egipt grecko-rzymski i bizantyński
– epigrafika grecka
– język grecki i jego ewolucja

działalność naukowa:
2021
– Członek zespołu badawczego analizującego i edytującego papirusy z tzw. Archiwum Dioskorosa z Aphrodito w ramach projektu OPUS NCN (2019/35/B/HS3/02301) „Prawo w sieciach społecznościowych późnoantycznego Aphrodito” kierowanego przez prof. Marię Nowak (WPiA).

2019–2021 – Adiunkt badawczy w Instytucie Historii Prawa, Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego WPiA, w projekcie pt. „Jak stosować prawo. Praktyczny przewodnik dla rzymskiego sędziego (studium przypadku P. Oxy. II 237 i innych papirologicznych świadectw pluralizmu prawnego w Egipcie)”, realizowanym w ramach konkursu OPUS NCN (2017/27/B/HS3/01350), pod kierownictwem prof. Jakuba Urbanika.

2014–2018 – Kierownik projektu NCN Preludium 5, 2013/09/N/HS3/02383, “Bizantyńska epistolografia widziana przez pryzmat niepublikowanych listów z wiedeńskiej kolekcji papirusów (IV-VII w.) – współpraca z Austriacką Biblioteką Narodową w Wiedniu.”

2010–2015 – Pracownik naukowy – współautor (współpraca z prof. T. Derdą) w projekcie NCN (N N108 189438): ‘Papyri Graecae Vratislavienses. An edition of Greek papyri from the collection of the University of Wrocław’.

2008 – Członek zespołu badawczo-tłumaczeniowego w projekcie „Digital Lexicography” Uniwersytetu Ateńskiego, Wydział Filologii, z głównym zadaniem tłumaczenia, konfiguracji i wzbogacania słownika grecko-łacińskiego. Badanie i analiza łacińskich lematów. Opiekun naukowy: prof. Maria Kikilia.

bibliografia:
Academia.edu
PDF