Jakubczyk Ireneusz

Ireneusz Jakubczyk
dr Ireneusz Jakubczyk
Katedra Numizmatyki i Muzealnictwa

telefon:
+48 22 55 22 827

dyżury:
wtorek 11.00-13.00, pokój 3.27
piątek 11.00-13.00, pokój 3.27

zainteresowania naukowe:
– archeologia okresu wpływów rzymskich
– kultura wielbarska i przeworska
– kontakty ludów barbarzyńskich z Cesarstwem Rzymskim
– muzealnictwo, konserwatorstwo, metody edukacji

przebieg kariery zawodowej:
2003–2008  studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, zakończone pracą magisterską „Nożyce w kulturze przeworskiej”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Mączyńskiej.
2008–2013   studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, zakończone obroną pracy doktorskiej ,,Zapinki grupy VI według klasyfikacji Oscara Almgrena w kulturze przeworskiej”, promotor prof. dr hab. Magdalena Mączyńska.
2014–2017  adiunkt naukowy w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „Importy rzymskie w Polsce środkowej”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki FUGA 3 (w ramach stażu podoktorskiego).
2020  asystent zatrudniony w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

 ukończone projekty naukowe:
2008–2012    wykonawca w projekcie ,,Das frühmittelalterliche Gräberfeld Almalyk-Dere am Fuße des Mangup auf der Südwestkrim“ “- realizowany przez Römisch-Germanisches Zentralmuseum in Mainz

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki:

2008–2010    wykonawca w projekcie ,,Opatów, powiat Kłobuck – Osada z późnego okresu rzymskiego” zrealizowany w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
2011–2013    grant promotorski ,,Zapinki VI grupy według klasyfikacji O. Almgrena w kulturze przeworskiej” zrealizowany w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
2011 – 2014    wykonawca w projekcie  ,,Studia nad cmentarzyskami ze środkowoeuropejskiego Barbaricum, zrealizowany w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.
2014–2017    kierownik projektu ,,Importy prowincjonalnorzymskie w Polsce środkowej”, zrealizowany w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2017–2022    wykonawca w projekcie „Na rubieżach Syrakuz. Multidyscyplinarne studia nad starożytnym ośrodkiem Akrai/Acrae, południowo-wschodnia Sycylia, Włochy”.

finansowane przez MNISW:

2018–2020    wykonawca w projekcie „Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Palazzolo Acreide, Sycylia, Włochy”.
2020–2022    wykonawca w projekcie „Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Palazzolo Acreide, Sycylia, Włochy”.
2021    kierownik projektu „Babi Dół-Borcz. Cmentarzysko kultury wielbarskiej z kręgami kamiennymi i kurhanami na Pomorzu – monograficzna publikacja”.

bibliografia:
Bibliografia.