Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie, 2019”

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do udziału w czwartej ogólnopolskiej konferencji archeologicznej „Polacy na Bliskim Wschodzie”. Jej tematyka wiąże się z pracami archeologicznymi i konserwatorskimi prowadzonymi przez polskich naukowców na terenie szeroko pojętego Bliskiego Wschodu, od Cypru i Lewantu, poprzez Mezopotamię, Azję Mniejszą i Półwysep Arabski, po Kaukaz i Azję Środkową.

Szczegóły tutaj…

VI Sympozjum Młodych Egiptologów

Serdecznie zapraszamy na sympozjum młodych egiptologów. Celem od lat przyświecającym organizatorom Sympozjum Młodych Egiptologów jest udostępnienie młodym naukowcom platformy wymiany idei, na której będą mogli dzielić się wynikami swoich studiów dotyczących dziejów i kultury starożytnego Egiptu, a także prowadzić dyskurs naukowy. Aby umożliwić jak najszersze spojrzenie na egipską cywilizację nie precyzujemy tematu przewodniego. Chcemy, aby Sympozjum miało charakter interdyscyplinarny. Do wzięcia udziału zapraszamy studentów i doktorantów archeologii, egiptologii, historii, historii sztuki, architektury, religioznawstwa, filologii klasycznej, antropologii oraz dziedzin pokrewnych. Więcej……

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie
https://kemetkn.wordpress.com/wydarzenia/ i przesłanie go na adres konferencja_egiptologiczna@wp.pl do 10 marca 2019 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do merytorycznej oceny i selekcji abstraktów. Wyniki kwalifikacji zostaną podane mailowo nie później niż 17 marca. Udział w konferencji jest bezpłatny.

II Warsaw Maya Meeting

Serdecznie zapraszamy na II Warsaw Maya Meeting. II Warsaw Maya Meeting jest uzupełnieniem stałych wydarzeń majologicznych na Uniwersytecie Warszawskim: organizowanego corocznie kursu epigrafiki Majów i dorocznych Warsztatów Hieroglificznych Majów prowadzonych pod auspicjami Ośrodka Badań Prekolumbijskich oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Antropologii i Archeologii Ameryk Uniwersytetu w Bonn. Jest także kontynuacja pierwszego wydarzenia zorganizowanego przez Jana Szymańskiego w 2010.

Konferencja w 2019 r. składa się z dwóch odrębnych wydarzeń: sympozjum (8 marca) poświęconego tematom archeoastronomii i epigrafiki Majów, mającym na celu połączenie dwóch zwaśnionych ze sobą poddyscyplin oraz warsztatu (9 marca) wprowadzającego w metody metod archeoastronomii. Pomysłodawcą tematu tegorocznego spotkania jest profesor Nikolai Grube z Uniwersytetu w Bonn. Tematyka konferencji zapowiada nie tylko rzadkie i bardzo potrzebnego spotkanie archaeostronomii Majów i epigrafiki, ale pozwoli przypomnieć dokonania dwójki związanych z Warszawą wcześniejszych badaczy. Zmarła niedawno (w 2018 r.) prof. Elżbieta Siarkiewicz była jednym z pierwszych badaczy Mezoameryki w Polsce, archeoastronomia Majów była jednym z jej głównych zainteresowań badawczych. Historyk astronomii Robert Sadowski (1947-2010), prowadził badania archeoastronomiczne we współpracy z Instytytutem Archeologii UW i był także odnoszącym sukcesy tłumaczem , który brawurowo przełożył polskiej publiczności wiele ważnych książek o Majach, Aztekach i archeoastronomii.

http://warsawmayameeting.com
Strona FB wydarzenia: https://www.facebook.com/events/390977244991713/
e-mail kontaktowy: warsawmayameeting@gmail.com

3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów międzynarodowego spotkania naukowego 3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology pragnę niniejszym serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w obradach, w dniach 17–18 stycznia 2019 r.

Podczas konferencji prezentowane będą różnorodne projekty badawcze z zakresu archeologii podwodnej z całego świata, a celem spotkania jest wymiana informacji o wynikach badań terenowych i archiwalnych, oraz o zastosowaniu najnowszych technologii i ich wpływie na metodykę archeologii podwodnej, a także – przede wszystkim – o aktywności muzeów i uniwersytetów na polu ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Program seminarium przesyłam w załączniku, dostępny jest też na stronie: http://underwaterexpedition.uw.edu.pl/3rd-warsaw-seminar-on-underwater-archaeology/

Spotkanie w ramach 3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology zostało objęte patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcina Pałysa.

„3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology” – zadanie finansowane w ramach umowy 959./P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Sympozjum Egejskie. 6th Conference in Aegean Archaeology

Zakład Archeologii Egejskiej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
ma zaszczyt zaprosić na obrady konferencji

Sympozjum Egejskie. 6th Conference in Aegean Archaeology

która odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2018 roku
w Sali Kolumnowej budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykład inauguracyjny pt. Aegean archaeology in a changing world: how to tell it?
wygłosi prof. Pietro Maria Militello z Uniwersytetu w Katanii.

Serdecznie zaprszamy!

Program konferencji    Książka abstraktów wystąpień