3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów międzynarodowego spotkania naukowego 3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology pragnę niniejszym serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w obradach, w dniach 17–18 stycznia 2019 r.

Podczas konferencji prezentowane będą różnorodne projekty badawcze z zakresu archeologii podwodnej z całego świata, a celem spotkania jest wymiana informacji o wynikach badań terenowych i archiwalnych, oraz o zastosowaniu najnowszych technologii i ich wpływie na metodykę archeologii podwodnej, a także – przede wszystkim – o aktywności muzeów i uniwersytetów na polu ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Program seminarium przesyłam w załączniku, dostępny jest też na stronie: http://underwaterexpedition.uw.edu.pl/3rd-warsaw-seminar-on-underwater-archaeology/

Spotkanie w ramach 3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology zostało objęte patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcina Pałysa.

„3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology” – zadanie finansowane w ramach umowy 959./P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Sympozjum Egejskie. 6th Conference in Aegean Archaeology

Zakład Archeologii Egejskiej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
ma zaszczyt zaprosić na obrady konferencji

Sympozjum Egejskie. 6th Conference in Aegean Archaeology

która odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2018 roku
w Sali Kolumnowej budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykład inauguracyjny pt. Aegean archaeology in a changing world: how to tell it?
wygłosi prof. Pietro Maria Militello z Uniwersytetu w Katanii.

Serdecznie zaprszamy!

Program konferencji    Książka abstraktów wystąpień