Wykopaliska w Omanie:

Propozycja dla studentów Instytutu Archeologii UW zainteresowanych udziałem w wykopaliskach Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW pod kierunkiem prof. Piotra Bielińskiego:

Wykopaliska odbędą się w listopadzie-grudniu 2019 roku

Informacje:

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi – 8 kwietnia 2019

Warsztaty są przeznaczone dla doktorantów i badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. W czasie warsztatów omówione zostaną m.in. następujące kwestie:

  • Co to są dane badawcze i jakie są korzyści z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi?
  • Na co należy zwracać uwagę przy wybieraniu i przygotowywaniu danych do długoterminowego przechowywania?
  • Czym jest Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)?
  • Kiedy dane badawcze można lub należy udostępniać publicznie?
  • Jakie są zasady prawnej ochrony danych (prawo autorskie, prawa “sui generis”, dane osobowe)?
  • Jakie licencje są stosowane w udostępnianiu danych badawczych?
  • Jak zarządzać prawami do danych w kontekście otwartego udostępniania?

Więcej informacji:

First Colloquia Ceranea International Conference

W dniach 11-13 kwietnia na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się konferencja FIRST COLLOQUIA CERANEA INTERNATIONAL CONFERENCE.

Wśród referentów :
1. Dr hab. Roksana Chowaniec z Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski, która wygłosi referat pt “On the borders of Syracuse. Multidisciplinary studies on the ancient town of Akrai/Acrae, Sicily”
2. Dr Marcin Matera z Instytutu Archeologii UW, który wygłosi referat pt. “Transport amphoras from Akrai”

Program

Konferencja “Daily Life in Ancient Egyptian Settlements”

Konferencja “Daily Life in Ancient Egyptian Settlements”, organizowana przez German Archaeological Institute Cairo (DAI Kairo), 27-28 marca 2019, Asuan, Egipt.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną dwa projekty Centrum:
Iwona Zych (CAŚ UW): “The Indigenous Settlement of Berenike on the Red Sea Coast”
Sławomir Rzepka (IA UW): “Settlements in Tell el-Retaba from the Ramesside Times till the Late Period”

Więcej informacji tutaj

A także tu:

Szkolenie RODO

Magdalena Nowakowska, Dyrektor Administracyjny Wydziału Historycznego

przekazuje informacje o dostępnych stacjonarnych szkoleniach RODO (z zakresu ochrony danych osobowych). Szkolenia przeznaczone są dla pracowników nowo zatrudnionych oraz pracowników, którzy do tej pory nie zostali zapoznani z przepisami o ochronie danych osobowych.

Powierzchniówki i wykopaliska 2019

Drodzy Studenci!
Przypominam o konieczności zapisywania się na “powierzchniówki”, które będą odbywać się już od 1 do 5 kwietnia. Są OBOWIĄZKOWE dla II roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich. Większość prowadzących prowadzi zapisy samodzielnie. Dwie grupy otworzyły zapisy w USOS. Są też grupy, które będą odbywać te ćwiczenia w innych terminach – informacje na stronach informacyjnych. W razie pytań, proszę o kontakt!
Prowadzący badania wykopaliskowe także rozpoczęli już rekrutację na badania. Odsyłam do stron informacyjnych.
dr Wiesław Więckowski

program PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego przesyła poniższą informację :

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła konkurs wniosków w ramach programu PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie internetowej NAWA.

W związku z tym, że uczelnia może złożyć tylko jeden projekt do NAWA, Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs wewnętrzny.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń mailowo (skan):

–        na adres katarzyna.kozdra@adm.uw.edu.pl;

–        w terminie do 01.04.2019 r., do godz. 15.00.

W przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia projekty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.