Konferencja Chrysomallos. Polscy archeolodzy nad Morzem Czarnym i na Kaukazie

Pragniemy zaprosić Państwa na pierwszą konferencję z cyklu „Chrysomallos. Polscy archeolodzy nad Morzem Czarnym i na Kaukazie”, która odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2020 roku, w siedzibie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Środowisko archeologów pontyjskich i kaukaskich nie posiada obecnie własnego forum prezentacji rezultatów najnowszych badań i naukowej refleksji na temat swoich osiągnięć naukowych. Tego rodzaju impreza, pomyślana jako doroczne wydarzenie o charakterze ogólnopolskim, wydaje się zatem ze wszech miar potrzebna i pożyteczna

Zgłoszenia referatów, wraz z abstraktami, prosimy nadsyłać na adres: konferencja.chrysomallos@gmail.com do dnia 29 lutego.

O włączeniu Państwa referatów do programu konferencji poinformujemy najpóźniej w połowie marca. Niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić gościom spoza Warszawy zwrotu poniesionych kosztów związanych z przejazdem i noclegiem. Mamy jednak nadzieję, że brak opłat konferencyjnych złagodzi nieco dolegliwości w Państwa budżetach, związane z uczestnictwem w wydarzeniu.

Komitet organizacyjny konferencji:
Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
Dr Piotr Jaworski
Dr Marcin Matera

Skip to content