Ewa Łukaszewicz

dr Ewa Łukaszewicz

e-mail:
emarczak@uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 9:00 – 11:00

zainteresowania naukowe:
archeologia wczesnego średniowiecza, archeologia społeczna, archeologia kognitywna, ceramologia, metodyka badań archeologicznych (badania nieinwazyjne)