Łukaszewicz Ewa

dr Ewa Łukaszewicz

dr Ewa Łukaszewicz
Pracownia Badań Nieinwazyjnych

e-mail:
emarczak@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 816

dyżury:
wtorek 9.00–11.00                                                                                                                        czwartek 9.00-11.00                                                                                                                  pokój 3.16

zainteresowania naukowe:
– archeologia wczesnego średniowiecza
– archeologia społeczna
– metrologia w archeologii
– ceramologia
– metodyka badań archeologicznych (badania nieinwazyjne)

Bibliografia                                                                                                                    https://orcid.org/0000-0003-2131-7528

Bibliografia 1984-2022

Dorobek  Naukowy