Królestwo Meroe upadło na skutek zmian środowiskowych

Potężne Królestwo Meroe, które zajmowało dzisiejszy teren Sudanu upadło w IV w. n.e. Naukowcy przypuszczają, że wydarzenie to mogło być związane ze zmianami w środowisku naturalnym. Analizy szczątków ówczesnych ludzi wydają się potwierdzać tę hipotezę.

Artykuł portalu Nauka w Polsce w linku : http://naukawpolsce.pap.pl