Klepsydra uważana jest za pierwszy miernik czasu

Klepsydra uważana jest za pierwszy miernik czasu, niezależny od obserwacji astronomicznych. Prototypy takich przyrządów pojawiły się w starożytnym Egipcie i Mezopotamii ok. 1500 roku p.n.e., ale wcale nie wypełniał ich piasek… tylko woda.

Świadczy o tym zresztą sama nazwa. “Klepsydra” pochodzi od greckich słów: “klepo” (kradnę) oraz “hydros” (woda). Grecy i Rzymianie stosowali zegary wodne – m.in. do ćwiczeń zwięzłego formułowania myśli w wystąpieniach oratorskich oraz mierzenia czasu trwania nocnej służby wartowniczej. Klepsydry piaskowe pojawiły się dopiero w średniowieczu. Jak zmieniała się konstrukcja klepsydr (na początku wcale nie wyglądały jak dziś) i co jeszcze mogło być miernikiem upływającego czasu?

Na te i inne pytania odpowiadał prof. Piotr Dyczek.

Posłuchaj podcastu:
Klepsydra uważana jest za pierwszy miernik czasu