Konferencja międzynarodowa „Il fascino di oma, dell’Antico e dell’arte italiana nella vita scientifica e collezionistica degli ultimi Conti Lanckoroński”

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w międzynarodowej konferencji pt. Il fascino di oma, dell’Antico e dell’arte italiana nella vita scientifica e collezionistica degli ultimi Conti Lanckoroński organizowanej przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 5–7 grudnia 2022 pod patronatem J. M. Rektora UW prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka. Tematyka konferencji skupiać się będzie na  działalności naukowej i kulturalnej Karola Lanckorońskiego (1848–1933) i jego córki Karoliny (1898–2002), ostatnich przedstawicieli ważnej polskiej rodziny arystokratycznej ściśle związanej z Wiedniem, Lwowem, Warszawą (vide dar K. Lanckorońskiej w Zamku Królewskim) i  Rzymem, którzy byli polskimi patriotami i wyróżnili się umiłowaniem Wiecznego Miasta, archeologii i kultury włoskiej.

Najważniejsze opracowania hrabiego Lanckorońskiego dotyczą sztuki włoskiego renesansu, ale przede wszystkim publikacji dotyczących antycznych miast Pamfilii i Pizydii oraz katedry w Akwilei. Hrabia opisał również w niektórych swoich pismach, zwłaszcza w pamiętniku z 1874 r., wykopaliska, które miały miejsce w Rzymie, w tym prowadzone na Forum Romanum i na Palatynie. Niektóre fragmenty na ten temat są dostępne na tej stronie wraz z jego tekstem o cassoni z 1905 roku oraz artykułami jego córki Karoliny o arcydziełach Michała Anioła i Rafaela. Ponadto Lanckoroński zgromadził jedną z największych kolekcji sztuki w Wiedniu w ostatniej ćwierci XIX wieku. Córka Karolina Lanckorońska, znakomita badaczka, która większość życia mieszkała w Rzymie i gdzie jest pochowana na cmentarzu w Verano, poświęciła ważne studia Michałowi Aniołowi (,,Sąd Ostateczny”) i Baccicio (kościół Gesù w Rzymie). Podarowała ona też swoją cenną kolekcję do zamków królewskich w Krakowie i Warszawie.


Więcej na temat wydarzenia na stronie internetowej: https://convegnolanckoronski.pl/

Na witrynie tej będzie też w dniach 5–7.12.2022 udostępniony streaming konferencji zgodnie z jej programem.

Program konferencji do pobrania TUTAJ

Z wyrazami szacunku i poważania,
prof. Jerzy Miziołek