Konkurs CLARIN-PL na najlepszą pracę badawczą z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy gorąco zachęcić doktorantów i młodych naukowców do wzięcia udziału w konkursie CLARIN-PL na najlepszą pracę badawczą z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Do konkursu można zgłaszać niezrealizowane lub częściowo zrealizowane projekty badawcze, które wykorzystują infrastrukturę CLARIN-PL, a także projekty już zrealizowane, które mogą zostać poddane weryfikacji i przemyślenia możliwego rozszerzenia lub modyfikacji. Konkurs skierowany jest do doktorantów i naukowców, którzy obronili doktorat najwcześniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku. Celem konkursu jest zwiększenie społecznej świadomości na temat możliwości zastosowania humanistyki cyfrowej w badaniach oraz upowszechnianie rozwiązań inżynierii języka w środowisku akademickim.

Przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe.
Termin przesyłania wniosków mija z dniem 8 stycznia 2023.

Link do szczegółowych informacji nt. konkursu: LINK

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Hwaszcz