Lista seminariów magisterskich

Lista seminariów magisterskich w roku akad. 2022/2023

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o zajęciach oraz terminy odbywania zajęć znajdują się w systemie USOS

Cieśliński A. (20h)/ Kontny B. (20h)/ Szymański P. (20h) – Germanie i Bałtowie w starożytności
 Ciołek R. (60h) – Archeologia i numizmatyka klasyczna
Kaim B. (30h)/ Ławecka D. (30h) – Starożytny Bliski Wschód
Kot M. (20h)/ Manasterski D. (20h)/ Szymczak K. (20h) – Archeologia epoki kamienia
Lewartowski K. (20h) / Szeląg D. (20h)/ Ulanowska A. (20h) – Archeologia Grecji
Łajtar A. (20h)/ Derda T. (20h)/ A. Łukaszewicz (20h) – Papirologia i epigrafika
Misiewicz K. (30h)/ Kontny B. (30) – Archeologia podwodna i nieinwazyjna
Nowakiewicz T. (30h )/ Starski M. (30h) – Archeologia średniowieczna nowożytności
Piątkowska-Małecka J. (20h)/ Sołtysiak A. (20h)/ Muller-Bieniek A. (20h), – Bioarcheologia
Rzepka S. (40h)/ A. Wodzińska (10h)/ D. Zielińska (10h) – Archeologia Egiptu i Nubii
Tomas A. (20h)/ Waliszewski T. (20h) – Archeologia pogranicza: kontakty świata śródziemnomorskiego z kulturami ościennymi
Wołoszyn J. (30h)/ Giersz M. (30h) – Archeologia Ameryk
Ziółkowski M. (30h)/ Żuchowska M. (30h) – Archeologia Dalekiego Wschodu i Wybrzeży Pacyfiku

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich
←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich