Lemke Martin

Martin Lemke
dr Martin Lemke
Katedra Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich

e-mail:
m.lemke@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 809

dyżury:
poniedziałek 11.00–13.00, pokój 3.09
wtorek 11.00–13.00, pokój 3.09

zainteresowania naukowe:
– archeologia limesowa
– prowincje rzymskie na Bałkanach
– logistyka armii rzymskiej
– rzymskie akwedukty i metody zaopatrzenia w wodę
– starożytna i współczesna geografia wojskowa

o mnie:
Absolwent studiów w ówczesnym Instytucie Archeologii UW oraz na Wydziale Zarządzania UW. Obrona doktoratu w 2012 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego z dysertacją pt. Geografia wojskowa Mezji Dolnej.

W latach 2002-2022 pracownik Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Płd.-Wsch. UW, m.in. koordynator studium doktoranckiego oraz project manager projektów Danube Limes w ramach programu „Central Europe“ UE oraz Frontiers of the Roman Empire, w ramach programu „Culture 2000“ UE.
Współkierownik projektu Archaeology of the Limes Maritimus Scythicus (wcześniej The Danube Underwater Heritage) a w nim kierownik grantu The Danube Underwater Heritage. Nieinwazyjne badania podwodne wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego na terenie Delty Dunaju, NCN: 2018/02/X/HS3/01745.
Autor i propagator tematyki limesowej z ramienia Kongresu Limesowego (np. S. Jilek, P. Dyczek, M. Lemke (eds.), In the Footsteps of the Romans, Warszawa 2011; S. Jilek, M. Lemke, P. Dyczek, J. Recław (eds.), The Danube Limes – A Roman River Frontier, Wien 2009). Członek zespołu organizacyjnego 26. Kongresu Limesowego Batumi 2024.
Członek Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich Polskiej Akademii Umiejętności oraz Rady Sportu Uniwersytetu Warszawskiego

bibliografia:
ORCID
Academia.edu

wybrane publikacje:

 1. Lemke, The Dwindling Legion. Architectural and Administrational Changes in Novae (Moesia inferior) on the Verge to Late Antiquity, [in:] R. Collins, M. Weber, M. Symonds (eds.), Roman Military Architecture on the Frontiers in Late Antiquity: Armies and their Architecture, London 2015, 90-97.
 2. Lemke, Die Tücken des Terrains. Einige Aspekte der Militärgeschichte der Unteren Donau zwischen Limes und Neuzeit, [in:] G. Sommer von Bülow (ed.), Kontaktzone Balkan. Beiträge des Internationalen Kolloquiums „Die Donau-Balkan-Region als Kontaktzone zwischen Ost-West und Nord-Süd” vom 16. bis 18. Mai 2012 in Frankfurt am Main, Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 20, Bonn 2015, 129-140.
 3. Lemke, Towards a military geography of Moesia inferior, [in:] L. Vagalinski, N. Sharankov (eds.), Limes XXII. Proceedings of the XXIInd International Congress of Roman Frontier Studies held in Ruse, Bulgaria (September 2012). Sofia 2015, 845-852.
 4. Lemke, Marsigli’s Moesia: the Limes Sites in Bulgaria as seen in the 18th Century, [in:] A. Tomas (ed.), Ad fines imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski septuagenario ab amicis, collegis discipulisque dedicate, Warszawa 2015, 173-192
 5. Lemke, A. Tomas, The Mithraeum at Novae revisited, [in:] A. Tomas (ed.), Ad fines imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski septuagenario ab amicis, collegis discipulisque dedicate, Warszawa 2015, 227-247.
 6. Lemke, Danube, Limes & Logistics. Some thoughts on Roman army supply chains in Moesia inferior, Novensia 27 (2016), 9-38
 7. Lemke, Zwei bronzene Acheloosmasken aus der hellenistischen Hafensiedlung Rhizon (Montenegro), Archäologisches Korrespondenzblatt 47 (4/2017), 489-500.
 8. Lemke, The water supply of the legionary fortress Novae (Bulgaria), [in:] S. Matešić, C.S. Sommer (eds.) Limes XXIII: Proceedings of the 23rd International Limes Congress Ingolstadt 2015. Akten des 23. Internationalen Limeskongresses in Ingolstadt 2015, 1015-1023, 2018
 9. Lemke, Advocatus diaboli – What if it was not the Eighth Legion that built Novae?, [in:] Novensia 29 (2018), 73-86.
 10. Lemke, G. Nuţu, M. Bajtler, K. Trusz, The Danube Underwater Heritage Project — First Steps, Novensia 29 (2018), 87-101.
 11. Lemke, M. Bajtler, K. Trusz, Naval Supply Lines for the Roman Army in Moesia Inferior — Basic Considerations for the Danube Underwater Heritage Project, [in:] „Światowit” Supplement Series U: Underwater Archaeology, vol. II (2019) – Archaeology: Just Add Water, 39-58.
 12. Lemke, S. Shpuza, B. Wojciechowski, Bushat, not lost but found: A ‘new’ Illyrian settlement in northern Albania, Antiquity 95/380, 1-9. doi:10.15184/aqy.2021.11
 13. Lemke, Wasserversorgung mit einem Hauch von Selbstdarstellung. Zu den gestempelten flavischen Tonrohren aus Novae, [in:] K. Balbuza, M. Duch, Z. Kaczmarek, K. Królczyk, A. Tatarkiewicz (eds.) Antiquitas Aeterna. Classical Studies dedicated to Leszek Mrozewicz on his 70th Birthday (= Phillippika 153), Harrassowitz Wiesbaden, 2021, pp. 185-197.
 14. Lemke, Lots of plumbing, little plumbum. The lead piping in Novae revisited on the occasion of a new find from sector 12, Novensia 30, 21-30.
 15. Lemke, M. Daszkiewicz, Mixing it up. An analysis of hydraulic mortars used in the conduits and sewage canals of the Roman legionary fortress Novae (Bulgaria): composition and context, forthcoming