Miścicki Maciej

mgr Maciej Miścicki
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
Pracownia Konserwacji

e-mail:
mmiscicki@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 821

dyżury:
środa 10.00–11.00, sala 031 lub 036, po wcześniejszym umówieniu
czwartek 12.00–13.00, sala 031 lub 036, po wcześniejszym umówieniu

zainteresowania naukowe:
– kultura materialna i wytwórczość rzemieślnicza w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów drewnianych, rogowniczych i metalowych
– archeologia miejska, stanowiska wielowarstwowe o złożonej stratygrafii
– specjalistyczne analizy zabytków drewnianych
– konserwacja zabytków archeologicznych – drewnianych i metalowych

realizowane projekty naukowe:
Beczki jako źródło do badań nad proweniencją wyrobów drewnianych z terenu państwa Zakonu Krzyżackiego. Techniki produkcji – analizy specjalistyczne – handel dalekosiężny (grant NCN Preludium 14), grant w realizacji.

bibliografia:
ResearcheGate
Academia.edu