Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego panu Grzegorzowi Ochale

Na podstawie art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. z 2022, poz. 574 z późn. zm.), w związku z § 13 ust. 3 oraz § 18 ust. 1 załącznika nr 2 do uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2022 r. poz. 159 z późn. zm.), zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego panu Grzegorzowi Ochale.

Czytaj dalej:
Biuletyn Informacji Publicznej