Nowości książkowe w Bibliotece WA – 2022 (5)

Lista nabytków włączonych do naszych zbiorów:

• Akerraz A. (red.), Carte Archéologique du Maroc : Le Rif côtier (Recherches archéologiques maroco-italiennes 2000-2005) (2019) – sygn. VI.174/7

• Andrzejowski J. (red.), Z głębin czasu : opowieść o pewnej rybie (2021) – sygn. AP 28764 ; AP 28768

• Bistáková A., Multiple identities in prehistory, early history and presence : proceedings of the SASPRO workshop in Klement (Austria) 2016 and Nitra (Slovakia) 2018 – sygn. X-a.176

• Borkowski W. (red.), Miejsce – nie miejsca? Muzea wobec zmian społecznych : I Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Muzealników Polskich (2021) – sygn. X-a.175

• Borowicz S., Reliefy rozmazane : rzeczy i obrazy w kulturze dawnej Grecji (2020) – sygn. XVIII-g.142

• Callot O. (red.), Kition-Bamboula VIII : le port de guerre de Kition (2022) – sygn. VI.169/7

• Ceynowa B. (red.), Spichlerz Błękitny Baranek : katalog wystawy (2021) – sygn. AP 28782

• Cieślak-Kopyt M., Ostra sztuka : gotyk na ziemi radomskiej (2022) – sygn. AP 28729

• Cisek S., Geohistoria : rzecz o granicach Polski (2022) – sygn. AP 28761

• Conczewa M., Sztuka ziemi trackiej (1979) – sygn. XXI-f.221

• Costa Ribas B. (red.), El papel de la Cartago prebárcida en Iberia : XXXIII Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 2018) (2021) – sygn. VI.7/81

• Costa Ribas B. (red.), Fuentes epigráficas fenicio-púnicas en Occidente : XXXII Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 2017) (2021) – sygn. VI.7/80

• Costa Ribas B. (red.), La muerte y el más allá entre fenicios y púnicos : homenaje al profesor Manuel Pellicer Catalán : XI Coloquio Internacional del CEFYP (Eivissa, 2019) (2021) – sygn. VI.7/82

• Danielewski M. (red.), Wczesnośredniowieczny gród w Grzybowie (2021) – sygn. AP 1.116/15

• Diaconu V., Repertoriul descoperirilor atribuite epocii bronzului din județul Neamț (2016) – sygn. AP 1.114/36

• Drăgan A., Living on the river : a study of the interactions in the Lower Danube Gorge during the late Iron Age and early Roman times (2020) – sygn. AP 1.197/26

• Dumitroaia G., Piatra-Neamţ : Curtea Domnească : rapoarte arheologice (2016) – sygn. AP 1.114/35

• Dziedzic A., Sośnia “Szwedzki Most” : Materiały krzemienne ze zbiorów Zygmunta Glogera (2019) – sygn. AP 1.104/8

• Egri M., Connectivity and social dynamics in the Carpathian Basin (1st century BC-1st century AD) : an archaeological investigation (2019) – sygn. AP 1.197/24

• Filipowiak W., Korabnictwo Wolina 800-1200 : studium archeologiczne (2022) – sygn. AP 28774

• Gajusz Pliniusz Sekundus, Historia naturalna. T. 3, Botanika, Rolnictwo i Ogrodnictwo. Ks. 12-19 (2022) – sygn. XV-a.Plin.2/3

• Gardelková-Vrtelová A., Pohřebiště Palárikovo v kontextu plochých keltských pohřebišť ve středním Podunají (2021) – sygn. AP 28792

• Gawlikowski M., Tadmor – Palmyra : a caravan city between East and West (2021) – sygn. BW/G.48

• Harlow M. (red.), Prehistoric, ancient Near eastern and Aegean textiles and dress : an interdisciplinary anthology (2014) – sygn. V-k.238

• Indycka E. (red.), Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gieczu : (stanowisko 4) (2021) – sygn. AP 1.108/41

• Innemée K.C., The value of a human life : ritual killing and human sacrifice in Antiquity (2022) – sygn. V-k.239

• Król D., Monumentalne cmentarzyska eneolitycznej kultury pucharów lejkowatych między dolną Odrą a środkowym Sanem : morfologia, chronologia i organizacja przestrzenna (2021) – sygn. AP 28775

• Lawrence H.L., Monastycyzm średniowieczny : formy życia religijnego w Europie Zachodniej wieków średnich (2022) – sygn. AP 28759

• Livadiotti M., Exornata aedes : la curia del Foro vecchio di Leptis Magna (2018) – sygn. XXI-a.88

• Maroszek J., Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku (2013) – sygn. AP 28757

• Marro C. (red.), On salt, copper and gold : the origins of early mining and metallurgy in the Caucasus : proceeding of the Conference held in Tblisi (Georgia), June 16th-19th 2016 (2021) – sygn. VI.169/5

• Martin T.R., Starożytna Grecja : od prehistorii do czasów hellenistycznych (2022) – sygn. XVIII-a.167

• Mazzilli G., L’arco di Traiano a Leptis Magna (2016) – sygn. XXI-a.86

• Montali G., L’anfiteatro di Sabratha : e gli anfiteatri dell’Africa proconsolare (2015) – sygn. XXI-a.89+teczka

• Munteanu L. (red.), Studia numismatica et archaeologica : in honorem magistri Virgilii Mihailescu-Bîrliba oblata (2018) – sygn. AP 1.114/39

• Naglik R., Szarbia, stanowisko 7, gm. Koniusza : osady i cmentarzyska od okresu neolitu po okres wpływów rzymskich = Szarbia, site 7, commune Koniusza : settlements and cemeteries from the neolitic to the roman period (2019) – sygn. AP 1.104/9

• Niedźwiadek R. (red.), Krakowskie Przedmieście w 450-lecie Unii Lubelskiej (2019) – sygn. AP 28752

• Partyka J. (red.), Jaskinie Ojcowskiego Parku narodowego. T. 1, Dorzecze Prądnika : część poludniowo-wschodnia (2022) – sygn. AP 28802

• Partyka J. (red.), Jaskinie Ojcowskiego Parku narodowego. T. 2, Dorzecze Prądnika : część południowo-zachodnia : praca zbiorowa (2022) – sygn. AP 28803

• Partyka J. (red.), Jaskinie Ojcowskiego Parku narodowego. T. 3, Dorzecze Prądnika : część północna (2022) – sygn. AP 28804

• Pasterkiewicz W., The Funnel Beaker culture in Ukraine (2021) – sygn. AP 1.118/45

• Poklewska-Koziełł M., Późnośredniowieczne i nowożytne kafle z terenu Nowej Marchii (2022)- sygn. AP 28770

• Polonius A. (red.), Jaskinie Pienin : praca zbiorowa (2022) – sygn. AP 28801

• Polonius A. (red.), Jaskinie Wyżyny Śląsko-Krakowskiej : uzupełnienia I : praca zbiorowa (2022) – sygn. AP 28805

• Ricciardi M., L’Anfiteatro di Leptis Magna (2018) – sygn. XXI-a.87

• Rousset M.-O. (red.), Chalcis/Qinnasrin (Syrie) : De l’âge du bronze à l’époque mamelouke : Qinnasrin II (2021) – sygn. VI.169/6

• Ruchhöft F., Wälle wider den Feind : Stadtwälle und Landwehren in Mecklenburg und Vorpommern (2021) – sygn. AP 28745

• Rustoiu A., Archaeological explorations of magic and witchcraft in Iron Age Transylvania (2019) – sygn. AP 28784

• Saveljić-Bulatović L., Podgorica : Praistorijske humke i srednjovjekovne nekropole : Gruda Boljevića (2015) – sygn. AP 28753

Scuola Archeologica Italianan di Atene, Per Antonio Di Vita : Mnīmīs Charin (2013) – sygn. IX.225

• Solinus, Gajusz Juliusz, Zbiór wiadomości godnych uwagi albo Polihistor (2020) – syg. XV-a.Sol. 1

• Suchý M., Solutio hebdomadaria pro structura templi Pragensis : Stavba svatovítské katedrály v letech 1372-1378. 2 (2021) – sygn. AP 1.95/17

• Szmyt M (red.), Śrem, stanowisko 8 : późny neolit nad środkową Wartą (2021)- sygn. AP 28769

• Wyrozumski J., Skarbiec wiedzy : studia społeczne i gospodarcze (2022) –sygn. AP 28762

• Zábojník J., Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu vo Vel’kom Mederi (2021) – sygn. AP 28794+KOM.305

• Zalewska A.I. (red.), Archeologia frontu wschodniego Wielkiej Wojny jako wyzwanie (2021) – sygn. AP 28740