Seminarium archeoorientalistyczne

W imieniu organizatorów Seminarium Archeoorientalistycznego serdecznie zapraszamy na wykład pt. „Symbolika bram Kairu”, który wygłoszą dr Magdalena Pinker (Wydział Orientalistyczny) i dr Mariusz Drzewiecki (CAŚ UW).

Wykład odbędzie się w dniu 24 października br. (poniedziałek), o godz. 11:30 na platformie Zoom.

Link do spotkania: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/96568567106

Abstrakt:

Celem wystąpienia jest prezentacja wyników pierwszego roku badań prowadzonych w ramach Archeoorientalistyki w projekcie „Symbolika bram Kairu”. Projekt łączył metodologie badań orientalistycznych z metodami i teoriami wykorzystywanymi w archeologii. Analiza architektoniczno-archeologiczna stała się punktem wyjścia do rozważań nad pierwotnym znaczeniem głównych bram (Bāb al-Naṣr, Bāb al-Futūḥ i Bāb Zuwayla). Kwerenda bibliotek kairskich pozwoliła natomiast na analizę źródeł pisanych oraz na próbę odczytania ukrytych znaczeń przypisywanych tego typu budowlom przez średniowiecznych Arabów, szczególnie w ismailickiej myśli ezoterycznej. Bramy Kairu uważane są za jedne z najwspanialszych przykładów muzułmańskiej architektury obronnej. Zostały wzniesione pod koniec XI w. na rozkaz Badra al-Ǧamālīego, wezyra ismailickiej dynastii Fatymidów. Badając pierwotne znaczenie trzech bram, przeprowadzono wieloaspektową analizę znaczenia słowa bāb (brama), badania narracji prowadzonych przez średniowiecznych arabskich kronikarzy oraz systematyczną obserwację pozostałości materialnych z perspektywy archeologicznej. Opozycja między bāṭin i ẓāhir (jawnym i ukrytym), kluczowa w ideologii ismailckiej, może dotyczyć również zabytków architektonicznych. Mimo że funkcja obronna bram zdaje się być najważniejsza, inskrypcje, dekoracje oraz kontekst ich powstania wskazuje, że jest to jedynie element kulturowej biografii bram, których znaczenie symboliczne jest bardziej złożone.