Nowości w Bibliotece WA – 2023 (3)

Lista nabytków włączonych do naszych zbiorów:

• Adamik-Proksa J., Osada społeczności scytyjskiego kręgu kulturowego w Hruszowicach, stan. 2, jako element tzw. aglomeracji chotynieckiej = Settlement of the scythian cultural circle in Hruszowice, site 2 as a part of the so-called chotyniec agglomeration. 1 (2022) – sygn.. AP 28962+KOM.311

• Angela A., Jeden dzień w starożytnym Rzymie : życie powszednie, sekrety, ciekawostki (2021) – sygn. XIX-f.142

• Bronicki A., Globular Amphora culture, Central and Eastern Groups : insight into new chronometric and taxonomic data (2021), sygn. AP. 1.49/25

• Brunning S., The sword in early Medieval Northern Europe : experience, identity, representation (2019) – sygn. V-k.243

• Caubet A., Gubel E. (red.), Art phénicien : la sculpture de tradition phénicienne (2002) – sygn. XIV.1311

• Cherif Z., Terres cuites puniques de Tunisie (1997) – sygn. XXI-a.90

• Czonstke-Świątkowska K., MaślakiewiczA., Miała strój bogaty, malowany w różne światy (2022) – sygn. AP 28998

• Danielewski M., The stronghold in Grzybowo in the context of interdisciplinary research into the functions of early medieval strongholds from the 10th and 11th centuries (2021) – sygn. AP 29001

• Daviau P.M.M, A Wayside Shrine in Northern Moab : Excavations in the Wadi ath-Thamad (2017) – sygn. BW/II.W.1

• Drzewiecki M., Mighty kingdoms and their forts : the role of fortified sites in the fall of Meroe and rise of medieval realms in Upper Nubia (2016) – sygn. E/IV.N.7/6

• Eckert W., Optymalizacja metod konserwacji : zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych (2022) – sygn. II.421

• Fudziński M., Dwa cmentarzyska ludności kultury pomorskiej w Borucinie, gm. Stężyca : studium archeologiczno-antropologiczne = Two burial grounds of the Pomeranian culture population in Borucino, Stężyca commune : an archaeological and anthropological study (2022) – sygn. AP 28999

• Gancarski J. (ed.), Archaeological open-air museums : reconstruction and re-enactment – reality or fiction (2022) – sygn. AP 29000

• Gancarski J. (red.), Okres lateński i wpływów rzymskich w Karpatach (2022) – sygn. AP 28999

• Grünzweig F.E., Das Schwert bei den „Germanen” : Kulturgeschichtliche Studien zu seinem „Wesen” vom Altertum bis ins Hochmittelalter (2009) – sygn.. V-k.242

• Jędrzejczak-Skutnik A. (red.), W czym chodzili dawni Gdańszczanie? : konserwacja skórzanych elementów obuwia i odzieży z badań archeologicznych prowadzonych w kwartale ulic Szeroka, Tandeta, Grobla II, Świętojańska w Gdańsku, w latach 2006-2008 = What did the former Gdańsk inhabitants wear? : conservation of leather elements of footwear and clothing from archaeological research carried out in the quarter of Szeroka, Tandeta, Grobla II and Świętojańska streets in Gdańsk, in 2006-2008 (2022) – sygn. Brosz. 1333

• Jonaitis R., Senkapis Vilniuje, Bokšto gatvėje : XIII–XV a. laidosenos Lietuvoje bruožai (2020) – sygn. AP 28990

• Jordanes, O całości dziejów albo O pochodzeniu i czynach narodu rzymskiego ; O pochodzeniu i czynach Gotów (2022) – sygn. XV-a. Jor.1

• Joukowsky M.S. (red.), Petra Great Temple. Vol. 3, Brown University excavations 1993-2008, architecture and material culture (2017) – sygn. BW/II.P.21

• Kajda K. (red.), Archeologia wspólnotowa : poznając przeszłość, nie zapominając o teraźniejszości (2022) – sygn. V-a.171

• Kozłowski St. K., Co przeżyłem, tom opisał (2022) – sygn. AP 1.121/9

• Lanckorońska K., Freski Sykstyny i inne arcydzieła Michała Anioła (2022) – sygn. II-a.44

• Lengauer W. Eros Greków (2023) -sygn. XVIII-f.111

• Liżewska I. (red.), Architektura regionalna – rzeczywista potrzeba czy iluzja? : o budowaniu zgodnie z tradycją i krajobrazem (2022) – sygn. AP 28992

• Loprieno-Gnirs A., Life histories of Theban tombs : transdiciplinary investigations of a cluster of rock-cut tombs at Sheikh 'Abd el-Qurna (2021) – sygn. E/IV.T.4

• Marchelak I. Sierpów stanowisko 1, pow. Zgierz, woj. łódzkie : cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza = Sierpów site 1, district of Zgierz, province of Łódź : the Bronze and Early Iron Age cemetery (2022)- sygn.. AP 28965+KOM.313

• Mounier R.A., Looking beneath the surface : the story of archaeology in New Jersey (2003) – sygn. XXV.49

• Mrozewicz.L., Historia powszechna : starożytność (2001) – sygn. V-c.83

• Niebieszczański J. , Landscapes of prehistoric settlement in the Anthemous Valley (Central Macedonia, Greece) in the light of archaeological and palaeogeographical data (2021) – sygn. AP 29002

• Olczak H., Archeologia Puszczy Białowieskiej : dzieje osadnictwa na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej od epoki kamienia do końca XVIII stulecia = Archaeology of the Białowieża Forest : history of settlement in the Polish part of the Białowieża Forest from the Stone Age to the end of the 18th century (2022) – sygn. AP 28959

• Olędzki M. (red.), Rome and the barbarians : an interplay between two worlds (2022)- sygn. AP 29009

• Pawleta M. (red.), Dziedzictwo kulturowe w kontekście wyzwań zrównoważonego rozwoju (2021) – sygn. V-a.172

• Rajpold W., Wyznaczniki płci i wieku w grobach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w świetle analiz statystycznych (2021) – sygn. AP 1.118/44+KOM.314

• Sobczyk M., Apu Coropuna : entornos arqueológicos en un oráculo andino: Maucallacta (2022) – sygn. XXV.50

• Souyoudzoglou-Haywood C., Archaeology of the Ionian Sea : landscapes, seascapes and the circulation of people, goods and ideas from the Palaeolithic to the end of the Bronze Age (2022) – sygn.. XVIII-b.240

• Szmygin B., Dostępność architektoniczna obiektów zabytkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami (2022) – sygn. AP 28991

• Taterka F., Przez morze do ziemi boga : egipskie wyprawy do krainy Punt i ich znaczenie w religii i ideologii władzy kraju faraonów (2020) – sygn.. E/II.T.9

• Więckowski W., Pani Krysia : festschrift (2023) – sygn. IX.229

• Wijngaarden van G.J. (red.)Political geographies of the Bronze Age Aegean : proceedings of the joint workshop of the Belgian School at Athens (EBSA) and the Netherlands Institute at Athens (NIA) May 28 to 31, 2019 (2022)- sygn.. XVIII-b.239

• Żmudziński M., Świat starożytny i jego cuda (2003) – sygn.. V-c.82