Obrona rozprawy doktorskiej mgr Julii Mikockiej

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Julii Mikockiej pod tytułem:  Architektura mieszkalna w Ptolemais od I wieku p.n.e. do V wieku n.e., która odbędzie się dnia 19 czerwca 2023  r. o godz. 12.30 w sali 212 Wydziału Archeologii.

Zawiadomienie

J. Mikocka, Streszczenie rozprawy doktorskiej

J. Mikocka, Summary of the PhD dissertation

Kubala-recenzja

Żmudziński-recenzja